วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ใช้ยืนยันแล้ว

ผู้ใช้ยืนยันแล้วแก้ไข

(เพิ่มคำขอดูคำขอ)


PanImageแก้ไข

สถานะ:    ไม่อนุมัติ

PanImage (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เรื่องที่เขียนที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรองการแก้ไข · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (สิทธิผู้ใช้)

  • สิทธิที่ขอ: ผู้ใช้ที่ยืนยันแล้ว
  • เหตุผลในการขอสิทธิ: อยาจะให้สร้างหน้าที่ไม่ได้แก่ไขให้ดูใหม่

jom (คุย) 08:22, 5 กันยายน 2563 (+07)

  ผู้ใช้ได้รับสิทธิยืนยันอัตโนมัติไปเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นการขอสิทธิยืนยันจากผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้งจึงไม่มีความจำเป็น อีกอย่างเหตุผลที่แจ้งไม่ใช่เหตุผลอันสมควรต่อความจำเป็นที่ต้องอาศัยการยืนยันสิทธิ (ผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแลปิดการอภิปราย) --Geonuch (คุย) 20:02, 6 กันยายน 2563 (+07)