วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ใช้ยืนยันแล้ว

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว

(เพิ่มคำขอดูคำขอ)


Emenenn

สถานะ:     รอการอนุมัติ

Emenenn (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · เรื่องที่เขียนที่ถูกลบ · ปูม · ปูมตัวกรองการแก้ไข · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) (สิทธิผู้ใช้)

  • สิทธิที่ขอ: ผู้ใช้ที่ยืนยันแล้ว
  • เหตุผลในการขอสิทธิ:

Emenenn (คุย) 15:08, 20 มีนาคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]