วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/โครงการอวกาศโซเวียต

โครงการอวกาศโซเวียตแก้ไข

โครงการอวกาศโซเวียต ถูกเสนอเมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เสนอชื่อโดยBean
สนับสนุน
  1.   เห็นด้วย เหตุที่ผมสนับสนุนเพราะว่าเจ้าของบทความไดปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วครับ--Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 13:49, 22 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
  1. ในส่วน "รายการของโครงการและความสำเร็จ" ควรใส่ "ค.ศ." ด้านหน้าเลขปีด้วยครับ --≠ Mr.GentleCN ≠ (พูดคุย) 22:10, 19 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  2. ในส่วน "ความล้มเหลวและอุบัติเหตุ" ควรเรียบเรียงเนื้อหาเป็นย่อหน้า ไม่ควรแตกเป็นหลายประโยคแบบนี้ --≠ Mr.GentleCN ≠ (พูดคุย) 22:10, 19 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
    •   ขอบคุณเรื่องเสนอแนะ≠ Mr.GentleCN ≠ในข้อแรกและข้อสอง ผมได้สุรปปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ มีอะไรขาดหรือแนะนำอะไรตอบผ่านที่นี้หรือ(พูดคุย)กันด้วยนะครับ ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ -Bean (พูดคุย) 12:35,21 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
  3. เนื้อหาส่วนใหญ่ในหัวข้อ รายการของโครงการและความสำเร็จ ขาดที่มา อ้างอิง--Sry85 (พูดคุย) 13:59, 22 พฤศจิกายน 2559 (ICT)
    •   ขอบคุณเรื่องเสนอแนะSry85 ผมได้หาและใส่อ้างอิงไปบางส่วนอย่างเรียบร้อยแล้วครับ มีอะไรขาดหรือแนะนำอะไรตอบผ่านที่นี้หรือ(พูดคุย)กันด้วยนะครับ ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ -Bean (พูดคุย) 16:03,22 พฤศจิกายน 2559 (ICT)