วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/เกมล่าชีวิต

เกมล่าชีวิตแก้ไข

เกมล่าชีวิต ถูกเสนอเมื่อ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เสนอชื่อโดย Opalzasw (พูดคุย)
สนับสนุน
  1.   เห็นด้วย ตรวจสำนวนแล้ว เนื้อหาครบและแปลบทความจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษที่เป็นบทความคัตสรรแล้วครบสำนวน--Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 22:14, 23 มิถุนายน 2560 (ICT)
  2.   เห็นด้วย ครบถ้วน สมบูรณ์ดีครับ - SupanutA. (พูดคุย) 23:50, 25 มิถุนายน 2560 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
  1. อยากให้สร้างโครงบทความสำคัญๆ ที่ยังเป็นลิงก์แดงอยู่ รวมถึงบางอันที่ไม่ได้ใส่เป็นลิงก์ไว้เลย เช่น แกรี รอสส์ --Portalian (พูดคุย) 19:37, 26 มิถุนายน 2560 (ICT)
    • รับทราบครับ เห็นด้วยว่ามีบทความที่จำเป็นต้องสร้างเหมือนกันครับ --Opalzasw (พูดคุย) 21:37, 26 มิถุนายน 2560 (ICT)
      •   เรียบร้อยครับ คิดว่าได้สร้างบทความที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อตัวบทความนี้ครบถ้วนแล้ว --Opalzasw (พูดคุย) 00:10, 30 มิถุนายน 2560 (ICT)
  2. ควรสร้างบทความขนมปังแห่งชีวิตด้วยครับ เพราะมันคือส่วนหนึ่งของแก่นของเรื่อง คนที่ไม่ทราบจะได้รู้ว่ามันคืออะไร --Chale yan (พูดคุย) 19:18, 28 มิถุนายน 2560 (ICT)