วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกเสนอเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และจะได้รับการพิจารณาภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
หากบทความไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556
เสนอชื่อโดย Famefill (พูดคุย)
สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผมหมดแล้ว ที่เหลือก็ปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ใช้คนอื่นครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 15:45, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 2.   เห็นด้วย เนื้อหาครอบคลุมดีครับ --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 22:06, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 3.   เห็นด้วย เนื้อหามีความครบถ้วน สมบูรณ์ --Panyatham 18:31, 27 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 4.   เห็นด้วย --DoLKuNG (พูดคุย) 11:17, 1 มีนาคม 2556 (ICT)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. ไม่ควรมีหัวข้อ เกร็ด ไม่เป็นสารานุกรม
 2. ส่วน "การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" ยังจัดรูปแบบไม่ดี สังเกตจากการใช้ <br /> --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 11:41, 19 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  •   แก้ไขส่วนนี้เรียบร้อยแล้วครับ--Famefill (พูดคุย) 18:55, 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 3. ลิงก์ควรใส่ข้อมูลให้ครบตามหลัก WP:CITE --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 11:41, 19 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 4. ส่วน "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์" ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ "การวิจัย" นะครับ ดูจากในเนื้อหาแล้วส่วนนี้ก็ไม่มีคำว่า การวิจัย เลย น่าจะจัดรูปแบบใหม่ครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 19:16, 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 5. ตรง "การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย" ระดับปริญญาโทและเอก น่าจะเปลี่ยนอ้างอิงที่ปัจจุบันใช้หน้าหลักของเว็บบัณฑิตวิทยาลัย (72 และ 73) นะครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 19:16, 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  •   ได้รับการแก้ไขแล้วครับ--Famefill (พูดคุย) 00:41, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 6. ข้อมูล อันดับมหาวิทยาลัย ไม่อัปเดตครับ
 7. อ้างอิงหลายแห่งเข้าไม่ได้ครับ เช่น อ้างอิง หัวข้อวิจัย- "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทางด้านการวิจัยมากที่สุดและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง"--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 20:29, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  1. เพิ่มเติมตรงอ้างอิงที่ใช้เว็บบอร์ดด้วยครับ (เช่น อ้างอิง 78) --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 21:08, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
   •   คำแนะนำของคุณ Horus ผมแก้ให้แล้วนะครับ ส่วนของคุณScorpianPKกำลังทำอยู่ครับ--Famefill (พูดคุย) 23:51, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 8. ส่วนบทนำ ควรกล่าวถึงหน่วยงาน ความสำเร็จต่าง ๆ ด้วย (ดูจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ขณะนี้ยังเน้นประวัติมากเกินไปครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 21:15, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 9. ไม่ทราบว่าที่เลือกต้นนนทรีเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับที่เป็นต้นไม้ทรงปลูกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ใช่ พระราชดำรัสในส่วนต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยก็จัดว่าไม่เกี่ยวข้อง งงว่า "สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เลือกให้เป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" กับ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ [...] พระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขัดแย้งกันเองหรือเปล่าครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 21:22, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  •   แก้ไขแล้วครับ--Famefill (พูดคุย) 23:29, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
   • ทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมครับ เพราะในอ้างอิง ระบุชัดเจนว่า มีการพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ คุณน่าจะอภิปรายมากกว่าว่า อย่างไหนเป็นไปได้มากกว่ากัน แต่ไม่ใช่ลบออกครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 12:48, 22 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
    •   แก้ให้แล้วครับ ต้องขอโทษจริงๆครับ คือว่าสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้กำหนดครับแล้วอธิการนำความขึ้นกราบบังคมทูล แล้วทั้ง2พระองค์มาทรงปลูกภายหลังตามคำกราบบังคมทูล อ้างอิงมาจาก http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p9005.html
 10. หัวข้อ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย น่าจะเขียนในลักษณะเรียงความมากกว่าเป็นข้อ ๆ (ดูตัวอย่างจากบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย --Sry85 (พูดคุย) 23:34, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  •   ปรับให้เรียบร้อยครับ--Famefill (พูดคุย) 21:43, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 11. ส่วน ประวัติ หยุดอยู่ที่ปี พ.ศ. 2486 ควรขยายเนื้อหา --Sry85 (พูดคุย) 23:37, 21 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 12. ประการสุดท้าย อย่าลืมเพิ่มอ้างอิงตรงส่วนที่แจ้งด้วยนะครับ ที่เหลือไม่น่าติดขัดแล้ว --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 22:28, 22 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  •   เพิ่มให้แล้วครับ--Famefill (พูดคุย) 21:15, 23 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
   • แหล่งอ้างอิงเป็นบล็อก ไม่น่าเชื่อถือครับ สู้ ๆ ครับ ใกล้ผ่านแล้ว --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 21:41, 23 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
    • ผมพยายามลองหาแหล่งอ้างอิงที่สนับสนุนว่าหอประชุมได้ถอดแบบมาจากพระราชวังวินเซอร์ แต่ก็ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเลย มีแต่ที่เป็นบล็อก ดังนั้นผมขอตัดข้อความส่วนนี้ออกนะครับ--Famefill (พูดคุย) 23:49, 23 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
     • ผมตัดอ้างอิงที่เป็นบล็อกกับเว็บบอร์ดออกหมดแล้วครับ --Horus non nobis, sed omnibus | พูดคุย 15:45, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 13. ที่มาและสัญญาอนุญาตของรูป ไฟล์:หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.jpg และ ไฟล์:ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรในอดีต.jpg อาจไม่ถูกต้องครับ รบกวนตรวจสอบดูอีกที แต่ส่วนตัวคิดว่า 2 รูปนี้ไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของบทความ สามารถเอาออกจากบทความได้ครับ--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 21:10, 23 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 14. สีประจำมหาวิทยาลัย พอจะขยายความได้ไหมครับ ว่าทำไมถึงใช้สีเขียวใบไม้--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 01:35, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  • ผมลองไปค้นหาแหล่งอ้างอิงต่างๆก็ไม่มีบอกวาเหตุที่ใช้สีเขียวใบไม้ มีแต่บอกว่าเป็นไปตามประกาศสำนักนายกครับ--Famefill (พูดคุย) 17:51, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 15. บทนำ บริเวณข้อความที่ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอับดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาประมง และสาขาเกษตรศาสตร์" เป็นการจัดอันดับของสถาบันไหน พอมีที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่านี้ไหมครับ--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 01:52, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
  •   แก้ให้ใหม่แล้วครับ คือว่าอันเก่าไม่ได้บอกว่ามาจากหน่วยงานไหนผมเลยเอาอันใหม่มาใส่ครับ--Famefill (พูดคุย) 17:51, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
   • ควรนำการประเมินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปเขียนเพิ่มในเนื้อหาด้วยครับ เขียนเพิ่มตรงหัวข้อ การจัดอันดับ ก็ได้ครับ --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิ๊ก" 22:05, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
    •   เพิ่มให้เรียบร้อยครับ--Famefill (พูดคุย) 23:01, 24 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)