วิกิพีเดีย:เมทา

โลโกเมทาวิกิ

เมทาหรือเมทาวิกิของวิกิมีเดีย (meta.wikimedia.org) เป็นเว็บไซต์แบบวิกิ ซึ่งสนับสนุนการประสานงานโครงการทั้งหมดของมูลนิธิวิกิมีเดีย

ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2544 ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญหลายประการดังนี้

  1. การอภิปรายและร่างโครงการวิกิมีเดีย รวมทั้งวิกิพีเดีย และโดยเฉพาะการอภิปรายนโยบาย
  2. ฟอรัมสำหรับเรียงความส่วนบุคคลซึ่งไม่จำเป็นต้องมีมุมมองเป็นกลาง
  3. ที่จัดระเบียบและเตรียมเนื้อหา เพื่ออภิปรายประเด็นความร่วมมือระหว่างภาษา
  4. ที่ประสานงานกระบวนการพัฒนา
  5. คู่มือคำอธิบายการใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ เมื่อคำอธิบายไม่อยู่ในเว็บไซต์มีเดียวิกิ
  6. ที่สำหรับประสานงานการปราบปรามสแปมและต้านก่อกวนของวิกิขนาดเล็ก

ปัจจุบันเมทาเป็นที่อภิปรายหลักที่หนึ่งของชาววิกิมีเดีย รวมทั้งชาววิกิพีเีดย โดยที่อื่นได้แก่ บัญชีจ่าหน้า ช่องไออาร์ซีและหน้าพูดคุยของบทความและผู้ใช้แต่ละหน้า เมทาเป็นโครงกสรอิสระและอัตตาณัติจากวิกิพีเดียภาษาไทย จึงมีนโยบายและบรรทัดฐานของตน ซึ่งมักแตกต่างจากที่นี้

เดิมเมทาเน้นเฉพาะวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ แต่หลังจากนั้นเมทามีการพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์มีเดียวิกิปรับแต่งเองของวิกิพีเดีย กลายเป็นฟอรัมอภิปรายหลายภาษาซึ่งชุมชนวิกิมีเดียทุกภาษาใช้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้