วิกิพีเดีย:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

สำหรับนโยบายว่าด้วยการตรวจสอบผู้ใช้ ซึ่งอาจอ้างถึงเว็บย่อ WP:CHU ดู วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้
สำหรับการเปลี่ยนชื่อหน้า ดู WP:MOVE

ย้ายที่ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้

ปัจจุบันการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ต้องไปทำเรื่องที่ หน้าขอเปลี่ยนชื่อในเมทาวิกิ หรือ พิเศษ:GlobalRenameRequest ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีแบบมีผลทุกโครงการได้ สำหรับหน้าขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ในวิกิพีเดียภาษาไทยนี้ ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว


Move of User Rename Request Service

The request for user account rename has to be done at global rename page at Meta or Special:GlobalRenameRequest, which can handle global accounts so that user name can be renamed in multiple wikis at once. The service of local rename request page here has been terminated.

รายชื่อการร้องขอที่ผ่านมา / Past Requests

ดูรายชื่อการร้องขอเก่าได้ที่หน้า วิกิพีเดีย:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/กรุ

Archive of old requests can be found at วิกิพีเดีย:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/กรุ