วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบผู้ใช้/Mopza

การเสนอชื่อครั้งที่ 1

การเสนอชื่อครั้งที่ 2

รอการเสนอชื่อ