วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/อภิปรายความเป็นไปได้ของกิจกรรม edit-a-thon ในโอกาส WikiForHumanRights 2021

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

สวัสดีครับ หลังจากได้สอบถามคร่าว ๆ ในดิสคอร์ดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกิจกรรม edit-a-thon ในโอกาส WikiForHumanRights 2021 พบว่ามีหลายคนใหความสนใจ จึงได้จัดทำข้อเสนอในโครงการอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยรูปแบบข้อเสนอจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าสมาชิกมีความประสงค์และพร้อมจัดการมากน้อยเท่าใด ถ้าผ่านในขั้นตอนนี้ก็จะไปสู่ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการอภิปรายลักษณะและรูปแบบกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม WikiForHumanRights 2021 จะหมดเขตในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 การอภิปรายจึงจะต้องดำเนินการอย่างทันท่วงที

ข้อเสนอกิจกรรมแก้ไข

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มความสนใจในวงกว้างแก่โครงการวิกิพีเดียภาษาไทย แก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่าง ๆ
 2. เพื่อเพิ่มสมาชิกขาประจำในโครงการวิกิพีเดียภาษาไทย ที่มีความสามารถในการเขียนและประเมินเนื้อหาอย่างถูกต้อง
 3. (?) เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม WikiForHumanRights 2021 และไปประกอบผลงานของ Wikimedia Thailand
รูปแบบกิจกรรม

กำหนดวันหนึ่งระหว่างหลังการอภิปรายนี้แล้วเสร็จกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นวันจัดกิจกรรม ในกิจกรรมจะมีการจัดในลักษณะ virtual workshop หรือ Q-A session (คล้ายแอพ Clubhouse) พร้อมกับให้ลงมือแก้ไขวิกิพีเดีย พร้อมกับให้ live commentary สำหรับขอบเขตเนื้อหายังไม่กำหนด (แต่ส่วนกลางกำหนดธีมเป็น Right to a healthy environment)

ข้อมูลทางเทคนิค

อาจใช้ฟีเจอร์ Stage ในดิสคอร์ดเพื่อใช้จัดกิจกรรม และอาจใช้ Fountain ของวิกิมีเดียเพื่อเฝ้าติดตามการแก้ไขที่อาจเข้ามามากในวันดังกล่าว

บทบาทของอาสาสมัคร

อาสาสมัครบางส่วนอาจได้รับวางตัวเป็นผู้บรรยาย ส่วนที่เหลืออาจขอความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งรับผิดชอบในการช่วยตอบ live chat, ช่วยให้คำแนะนำเมื่อมีการเขียน สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์เข้าเป็นผู้ประสานงาน สามารถใช้วิกิพีเดียได้ตามปกติ --Horus (พูดคุย) 14:59, 22 เมษายน 2564 (+07)[]

อภิปรายข้อเสนอกิจกรรมแก้ไข

ทราบว่าใช้เวลาจัดกิจกรรมหนึ่งวัน ในส่วนของกิจกรรมผมว่าควรแบ่งเวลาเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าซึ่งจะเป็นช่วงการแนะนำตัวและแนะนำวิกิพีเดีย กิจกรรมทำความรู้จัก การสอนวิธีแก้ไขวิกิพีเดีย การหาแหล่งอ้างอิงและการอ้างอิง และการระดมสมองหาบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมจากรายการของ WikiForHumanRights และอาจมีการแบ่งกลุ่มผู้เขียน เป็นกลุ่มที่แปลบทความและกลุ่มที่เขียนบทความใหม่ขึ้นมา (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะ) เพื่อให้สื่อสารกันได้ชัดเจนภายในกลุ่ม และในช่วงบ่ายให้เป็นการเริ่มเขียนกัน Thas (คุย) 15:10, 22 เมษายน 2564 (+07)[]

ผมว่าคุณ Horus น่าจะหมายถึง วันที่ผ่านการอภิปรายถึงวันที่ 15 พ.ค. ครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:11, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
@Thas Tayapongsak: ขั้นนี้ยังเป็นขั้นคุยกันว่าภาพกว้าง ๆ โอเคไหม น่าจะจัดได้ไหมครับ ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมจะคุยในขั้นต่อไปอีกที (ถ้าผ่าน) --Horus (พูดคุย) 15:13, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
ครับ :P Thas (คุย) 15:16, 22 เมษายน 2564 (+07)[]

ลงความเห็นแก้ไข

 • Symbol support vote.svg เห็นด้วย ในหลักการทั้งหมด และสนับสนุนให้ใช้ Fountain เพื่อติดตามความคืบหน้ารายบุคคลครับ อนึ่งโดยส่วนตัวแล้วอาจร่วมเขียน แต่คงไม่ได้ร่วมในเซสชันต่าง ๆ เนื่องจากติดภารกิจในหน้าที่การงานครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:12, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol support vote.svg เห็นด้วย ตามข้อเสนอทั้งหมด เข้าร่วมแน่นอนครับ (ถ้าไม่ติดภาระกะทันหันใด ๆ) -- ผู้ใช้:Chainwit. 15:21, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol support vote.svg เห็นด้วย ทั้งหมดครับ Thas (คุย) 15:23, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง คล้ายกับกิจกรรม Wikipedia Asian Month แต่เป็นหัวข้อที่ผมไม่ถนัดเขียน ขอลงความเห็นเป็นกลางก่อนครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 15:36, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol support vote.svg เห็นด้วย ถ้าไม่มีเหตุอะไร ผมยินดีช่วยตอบคำถามผู้ใช้ครับ — 𝙋𝙖𝙩𝙨𝙖𝙜𝙤𝙧𝙣 𝙔? | ในเพศชายทุก ๆ 12 คนและในเพศหญิงทุก ๆ 200 คน จะอ่านข้อความนี้ได้ยาก 18:21, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง เห็นด้วยกับหลักการทั้งหมด แต่เป็นหัวข้อที่ผมไมถนัด ขอเป็นกลางครับ --ชาวไทย (คุย) 19:46, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง
 • ผมได้อ่านรายละเอียดโดยคร่าวเกี่ยวกับกิจกรรมนี้จากวิกิส่วนกลาง (เมทา) แล้วนะครับ กิจกรรมภาคท้องถิ่นนี้น่าสนใจมาก และได้รับความสนใจในชุมชนวิกิมีเดียภาษาไทย และมีผลเชิงบวกต่อชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยและวิกิมีเดียไทยอีกด้วย แต่จาก File:Wiki_for_humen_rights_2021_timeline.svg จะพบว่าเราห่างจากจุดเริ่ม "Local planing/organize" ไปพอสมควร และอยู่ในช่วงของ "Main Challege" ทำให้เรื่องเวลากับอุปสรรคต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต้องคำนึง
 • อย่างไรก็ตามผมคิดว่าตอนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ แม้ว่าจะมีความเร่งรัดมาหน่อยก็ตาม ซึ่งคิดว่าความพร้อมของชุมชนอาจจะทำได้ครับ
 • ส่วนตัวแล้ว แม้จะสนใจติดตามความคืบหน้ากิจกรรมนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสะดวกแค่ไหนอย่างไร (สำหรับการตอบคำถามอาจจะพอทำได้ ตามประสบการณ์ที่ผมเคยพูดคุยกับผู้ใช้ช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากของคำถามว่าเจาะจงไปในเนื้อหาบทความมากน้อยเพียงใด) และอาจต้องเผื่อธุระส่วนตัวด้วย
 • หลักการต่าง ๆ น่าจะสามารถทำได้ ทั้งนี้ผมไม่มีความเห็นอื่นที่ชัดเจนพอให้พิจารณาไปทางอื่น เลยขอสรุปให้เป็นกลางไปก่อนครับ --NP-chaonay (คุย) 21:38, 22 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol support vote.svg เห็นด้วย กับทุกหลักการ แต่เนื่องจากช่วงนี้งานส่วนตัวค่อนข้างเยอะ อาจเป็นแค่ผู้ร่วมเขียนครับ --JMKTIN (คุย) 10:07, 23 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol support vote.svg เห็นด้วย ยินดีช่วยกิจกรรมทั่วไปในวิกิพีเดียและดิสคอร์คครับ --Geonuch (คุย) 12:27, 23 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง -- Just Sayori OK? (have a chat) 13:00, 23 เมษายน 2564 (+07)[]
 • Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --`Ez. (คุย) 22:56, 23 เมษายน 2564 (+07)[]

ปิดอภิปรายแก้ไข

จากคำตอบข้างต้นส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นผู้ประสานงานในโครงการได้ จึงขอพับข้อเสนอโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ขอขอบคุณที่ช่วยกันตอบตามจริงครับ --Horus (พูดคุย) 13:06, 24 เมษายน 2564 (+07)[]


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่