วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ร่วมลงนามเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Wikimedia Thailand

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
Wikimedia Thailand

เนื่องด้วยทาง Wikimedians in Thailand User Group มีโครงการจัดตั้ง Wikimedia Thailand เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนการเติบโต และกิจกรรมของวิกิมีเดียในประเทศไทย รวมถึงศูนย์ประสานข้อมูลความเคลื่อนไหววิกิมีเดีย ตลอดจนเป็นฐานเสียงของชาววิกิมีเดียในประเทศไทยร่วมกับกลุ่ม Wikimedia อื่น ๆ ทั่วโลก เชื่อว่าโครงการนี้คงมีประโยชน์ต่อชุมชนได้ในระดับหนึ่ง

จึงขอเชิญสมาชิกชุมชนร่วมลงนามเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Wikimedia Thailand ตามเห็นสมควร ขอบคุณครับ --B20180 (คุย) 13:52, 26 กันยายน 2561 (ICT)

ลงนามสนับสนุนการจัดตั้ง Wikimedia Thailand

แก้
 1.   เห็นด้วย --B20180 (คุย) 13:52, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 2.   เห็นด้วย --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 18:36, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 3.   เห็นด้วย --Wutzwz (คุย) 20:02, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 4.   เห็นด้วย --ZilentFyld (คุย) 20:16, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 5.   เห็นด้วย --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 21:04, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 6.   เห็นด้วย --Pilarbini (คุย) 21:11, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 7.   เห็นด้วย --Slentee (คุย) 21:18, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 8.   เห็นด้วย --IseeIknow (คุย) 21:51, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 9.   เห็นด้วย --Love Krittaya (คุย) 21:53, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 10.   เห็นด้วย --Geonuch (คุย) 21:54, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 11.   เห็นด้วย --ZeroSixTwo (คุย) 21:55, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 12.   เห็นด้วย --The great emperror (คุย) 22:27, 26 กันยายน 2561 (ICT)
 13.   เห็นด้วย --Horus (พูดคุย) 00:08, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 14.   เห็นด้วย --Setawut (คุย) 00:39, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 15.   เห็นด้วย --Tikmok (คุย) 05:14, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 16.   เห็นด้วย --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 07:28, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 17.   เห็นด้วย --Athikhun.suw (คุย) 08:07, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 18.   เห็นด้วย --Potapt (คุย) 08:17, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 19.   เห็นด้วย --Whitetissue (คุย) 08:25, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 20.   เห็นด้วย --Dolkungbighead (คุย) 08:50, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 21.   เห็นด้วย --PP2014 (คุย) 11:35, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 22.   เห็นด้วย --Sry85 (คุย) 11:39, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 23.   เห็นด้วย --Soponwit Sangsai (คุย) 16:52, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 24.   เห็นด้วย --Anderson (คุย) 17:04, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 25.   เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 17:43, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 26.   เห็นด้วย --MyLifeArm (คุย) 22:05, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 27.   เห็นด้วย --นิลกาฬ (คุย) 00:46, 28 กันยายน 2561 (ICT)
 28.   เห็นด้วย --2ndoct (คุย) 08:36, 28 กันยายน 2561 (ICT)
 29.   เห็นด้วย --Sir P. S. (Thainexon) (คุย) 15:00, 28 กันยายน 2561 (ICT)
 30.   เห็นด้วย --Pastman (คุย) 16:44, 28 กันยายน 2561 (ICT)
 31.   เห็นด้วย --ยมทูตตบเกรียน (คุย) 22:29, 28 กันยายน 2561 (ICT)
 32.   เห็นด้วย --Matable (คุย) 20:19, 27 กันยายน 2561 (ICT)
 33.   เห็นด้วย --Anonimeco (คุย) 00:40, 30 กันยายน 2561 (ICT)
 34.   เห็นด้วย Pitpisit (คุย) 02:59, 30 กันยายน 2561 (ICT)
 35.   เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่งตามจุดประสงค์และเจตนารมณ์ที่ตั้งมา --Nakare✝ 20:29, 30 กันยายน 2561 (ICT)
 36.   เห็นด้วย --𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍 20:58, 30 กันยายน 2561 (ICT)
 37.   เห็นด้วย --Jutiphan | พูดคุย - 14:51, 4 ตุลาคม 2561 (ICT)
 38.   เห็นด้วย --SunsetBronze (คุย) 21:01, 6 ตุลาคม 2561 (ICT)
 39.   เห็นด้วย --Pongsak ksm (คุย) 17:20, 12 ตุลาคม 2561 (ICT)
 40.   เห็นด้วย --หัวใจไร้ข้อแม้ (คุย) 01:17, 13 ตุลาคม 2561 (ICT)
 41.   เห็นด้วย --Aefgh3962 (คุย) 23:41, 13 ตุลาคม 2561 (ICT)
 42.   เห็นด้วย --Patsagorn Y. (คุย) 19:42, 17 ตุลาคม 2561 (ICT)
 43.   เห็นด้วย --Kannajaja (คุย) 22:11, 25 ตุลาคม 2561 (ICT)
 44.   เห็นด้วย --GoodWrite009 (คุย) 23:11, 28 ตุลาคม 2561 (ICT)
 45.   เห็นด้วย --Calearm99 (คุย) 23:20, 28 ตุลาคม 2561 (ICT)
 46.   เห็นด้วย --Mda (คุย) 5:15, 10 พฤศจิกายน 2561 (ICT)
 47.   เห็นด้วย --Corlid (คุย) 21:04, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT)
 48.   เห็นด้วย --Locallion (คุย) 17:57, 12 ธันวาคม 2561 (ICT)

ลงนามสนับสนุนการขอทุนเพื่อจัดตั้ง Wikimedia Thailand

แก้

นอกจากนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกชุมชน ร่วมลงนามสนับสนุนการขอทุนที่หน้า m:Grants:Project/Rapid/WMTH/Legal service and incorporation of Wikimedia Thailand --B20180 (คุย) 13:52, 26 กันยายน 2561 (ICT)

  สำเร็จ ได้รับการจัดสรรเงินทุนแล้วเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 (Special:Diff/18704343) --210.1.21.126 14:39, 11 ธันวาคม 2561 (ICT)