หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน โครงการ WLMTH2014 ซึ่งจัดเป็นปีที่สองในไทยผ่านไปด้วยดี แม้จะไม่มีรางวัลจากระดับนานานาชาติ แต่เราก็ดำเนินการทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อย (ดูรายงานการจัดการประกวด WLMTH2014 และหน้าอภิปราย/เสนอแนะ)

สำหรับใน พ.ศ. 2558 นี้ เรายังต้องดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไปและขยายผลให้มากขึ้น ผมคิดว่าเราถึงเวลาที่ต้องก้าวข้าม WLM และเริ่มสร้างโครงการของเราเองบ้างแล้ว โดยได้เขียนขอทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิกิมีเดียไปแล้วดังนี้

ลักษณะกิจกรรมเบื้องต้น
 1. กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 2. ผู้เข้าแข่งขัน นักเรียน (และครู) กลุ่มละ 3 คน โดยในกลุ่มต้องมีผู้หญิงด้วยอย่างน้อย 1 คน (เพื่อเข้าเงื่อนไขขอทุนต้นปี 2015 ตามอีเมล [1] และข้อเสนอ m:/Grants:IdeaLab/Inspire_Grants_–_Gender_gap_campaign)
 3. ลักษณะกิจกรรม (คาดว่าใช้เวลา 12 เดือน)
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมก่อน
  • ผ่านการอบรมออนไลน์และทำแบบทดสอบ
  • ปรับปรุงบทความที่กำหนด โดยถ่ายภาพประกอบด้วย (ประกวดภาพถ่ายคงไว้เหมือนเดิมและเพิ่มเป็นสองการประกวด WLM และ WLE)
   • ภาพอาจนำไปประกวดภาพถ่ายได้ต่างหาก
  • ช่วยกันแก้ไขบทความของกันเอง และคัดเลือกกันเองในเบื้องต้น
  • ทำแบบทดสอบ/แบบประเมินก่อนปิดโครงการ
  • กรรมการพิจารณารางวัลในรอบสุดท้าย/ติดตามผลหลังปิดโครงการ
   • ให้เกียรติบัตรทุกคนที่ผ่านแบบทดสอบปิดโครงการ ที่เหลือแจกโล่แก่สถานศึกษาและให้เงินรางวัลกับผู้ชนะลำดับ 1-3
   • ให้รางวัลทั้งการเขียนบทความดีเด่น และการช่วยตรวจแก้ไขบทความของผู้อื่นดีเด่น
หัวข้อ X ที่อาจใช้ในการแข่งขัน
 1. โรงเรียนของตัวเอง
 2. วัด/ศาสนสถาน
 3. สถานที่ท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
 4. บทความเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น เช่น ดำบล หรือ หมู่บ้าน
ประเด็นอื่น
 1. โครงการนี้มีแรงบันดาลใจเดิมจาก Wikiclubs in Schools ที่มีคุณ N.M. และอีกหลายท่านช่วยริเริ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ m:Wikimedians_in_Thailand/Wikiclubs_in_schools/th
 2. อาจนำไปทำกิจกรรมต่อที่ incubator เพื่อ http://th.wikivoyage.org (สำหรับผู้ผ่านการอบรบและแข่งขันบนวิกิพีเดียมาแล้ว) หรือไปที่โครงการพี่น้องอื่น
หน้าขอทุน

จำนวนผู้ลงชื่อมีผลต่อการพิจารณาขอทุน - โปรดเข้าไปลงชื่อที่ m:Grants:PEG/UG TH/Wiki Loves X in Thailand 2015 ในกล่องด้านขวากดปุ่มสีน้ำเงิน endorse เขียนเหตุผลภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วบันทึกเลยครับ

อยากขอความเห็นจากทุกท่าน และอยากให้ลงชื่อเป็นอาสาสมัครกัน โดยระบุว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง --Taweethaも (พูดคุย) 12:42, 1 มกราคม 2558 (ICT)

อภิปราย แก้

 1. ไม่นับรวมเฉพาะเขียนบทความใช่ไหมครับ กำลังคิดว่าน่าจะทำ spoken article แบบวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ --Horus | พูดคุย 14:56, 1 มกราคม 2558 (ICT)
  • ไม่จำกัดเฉพาะการเขียนบทความครับ แต่การเขียนบทความเป็นส่วนจำเป็น - อาจเป็นว่าเขียนบทความ + อะไรก็ได้หนึ่งอย่าง เช่น ภาพถ่าย spoken article ฯลฯ --Taweethaも (พูดคุย) 14:59, 1 มกราคม 2558 (ICT)
 2. สำหรับ WLE ที่ไม่เคยกำหนดหัวข้อมาก่อน ตอนนี้ขอกำหนดรายชื่อให้ดังนี้ครับ http://www.dnp.go.th/statistics/2556/stat2556.asp
 3. ขอเสนอด้วยว่า ควรจัดตั้งโครงการวิกิเพื่อดูแลงานตรงนี้และงานต่อ ๆ ไปด้วย และจากการแปลดีแทคคราวก่อน ต้องติดแม่แบบดีแทคไปหลายบทความทีเดียว ซึ่งไม่ควรมีอีกครับ --Horus | พูดคุย 03:32, 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
  • รับทราบข้อกังวลครับ คราวนี้จะเข้มงวดมากขึ้น โดยก่อนลงมือเขียนต้องผ่านการทดสอบขั้นพื้นฐานต่างๆ ก่อน --Taweethaも (พูดคุย) 11:18, 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 4. เสนอหัวข้อ X เป็นบทความในโครงการวิกิประเทศไทย เป็นหัวข้อท้องถิ่น โดยจะเริ่มเขียนบทความตำบลศาลายา/ตำบลบางเตย (จ.นครปฐม) ให้เป็นตัวอย่างต้นแบบ โดยเอาต้นแบบจาก หมู่บ้านคุ้งตะเภา (บทความคุณภาพ) --Taweethaも (พูดคุย) 23:23, 15 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 5. ปัจจุบันข้อเสนอโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิวิกิมีเดียแล้ว --Taweethaも (พูดคุย) 21:28, 17 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)

ลงชื่ออาสาสมัคร แก้

 1. ริเริ่มโครงการ/ประสานงาน --Taweethaも (พูดคุย) 12:42, 1 มกราคม 2558 (ICT)
 2. ผู้ช่วย/ประสานงานทั่วไป --B20180 (พูดคุย) 13:06, 1 มกราคม 2558 (ICT)
 3. ช่วยประชาสัมพันธุ์กับบุคคลภายนอก กลุ่มเพื่อนที่เป็นครู อาจารย์ ตามสถานศีกษาต่างๆ นอกวิกิพีเดีย --Sasakubo1717 (พูดคุย) 15:05, 1 มกราคม 2558 (ICT)
 4. ช่วยสนับสนุนคับ @nimenagi (พูดคุย) 14:36, 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 5. ช่วยสืบหาผู้ได้รางวัล --Octra Bond 14:56, 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 6. ช่วยสนับสนุนครับ --ทินวุฒิ ลิวานัค (พูดคุย) 15:26, 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 7. ช่วยงานในวิกิพีเดียให้ได้ครับ --Horus | พูดคุย 03:29, 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 8. ช่วยงานในวิกิพีเดียนะครับ --PUNG191230 | พูดคุย 13:21, 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 9. ช่วยเหลืองานทั่วไปในวิกิพีเดียครับ --Saeng Petchchai (พูดคุย) 20:58, 7 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 10. ช่วยงานทั่วไปในวิกิพีเดียนะครับ --Anonimeco (พูดคุย) 14:58, 8 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 11. ช่วยเหลืองานทั่วไปในวิกิพีเดียนะครับ --PP2014 (พูดคุย) 16:17, 8 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 12. ช่วยงานในวิกิพีเดีย --Potapt (พูดคุย) 01:48, 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 13. Help that a great project --Earlgray.Ler2ra (พูดคุย) 06:39, 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ICT)
 14. ช่วยงานในวิกิพีเดียครับ --Wap (พูดคุย) 09:24, 29 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 15. ช่วยงานทั่วไปในวิกิพีเดียนะครับ --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 15:19, 1 มิถุนายน 2558 (ICT)

Wiki Loves Earth 2015 in Thailand แก้

 • เรื่องอื่น ๆ
  1. อย่าลืมสร้างแม่แบบเพื่อปิดแท็กตาราง (|})

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Nullzero (พูดคุยหน้าที่เขียน) 00:05, 22 เมษายน 2558‎

ตามหาผู้ชนะการประกวด แก้

มีผู้ชนะการประกวด 3 รายไม่ได้ให้อีเมลไว้ ยังติดต่อไม่ได้ดังนี้

 1. Paxzcasso (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ติดต่อได้แล้ว 06:53, 4 สิงหาคม 2558 (ICT)
 2. Yimsurawut (พูดคุย · เรื่องที่เขียน)
 3. Toey19863 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ติดต่อได้แล้ว 23:56, 30 กรกฎาคม 2558 (ICT)
 4. Varakorn Kuldilok (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) (เปิดรับอีเมลจากวิกิพีเดียแต่ติดต่อไม่ได้) ตอบกลับอีเมลแล้ว 12:42, 10 สิงหาคม 2558 (ICT)

รบกวนช่วยกันติดตามให้สามท่านนี้เปิดรับอีเมลในวิกิพีเดียด้วยครับ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิรับรางวัล --Taweethaも (พูดคุย) 19:32, 28 กรกฎาคม 2558 (ICT)

เราจำเป็นต้องตัดทั้งสองท่านที่ติดต่อไม่ได้ออกจากกระบวนการแจกรางวัล --Taweethaも (พูดคุย) 14:13, 8 สิงหาคม 2558 (ICT)

การประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย แก้

ผลิตสื่อสำหรับ online training แก้

มีต้นแบบที่น่านำมาพิจารณาสองอย่างคือ
 1. en:Wikipedia_talk:The_Wikipedia_Adventure (TWA)
 2. en:Wikipedia:Training/For_students

คิดว่าอันแรก TWA น่าสนใจกว่า เพราะเป็น interactive tutorial ทั้งหมด ในขณะที่อันที่สองจะมีเพียง 3 หน้าเท่านั้น และคนใช้งานน่าจะใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่า --Taweethaも (พูดคุย) 18:00, 23 พฤษภาคม 2558 (ICT)

GuidedTour extension

จากพิเศษ:เวอร์ชัน พบว่ายังไม่มีmw:Extension:GuidedTour ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนจึงจะแปลทุกอย่างได้ --Taweethaも (พูดคุย) 18:06, 23 พฤษภาคม 2558 (ICT) โปรดลงชื่อสนับสนุนการติตตั้ง mw:Extension:GuidedTour ด้านล่างนี้ด้วยครับ เราจำเป็นต้องแสดงการลงชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการติดตั้ง extension บนวิกิพีเดียภาษาไทย [2] (แจ้งขอความร่วมมือที่ WP:AN แล้ว) --Taweethaも (พูดคุย) 06:05, 29 พฤษภาคม 2558 (ICT)

 1.   เห็นด้วย --Taweethaも (พูดคุย) 06:05, 29 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 2.   เห็นด้วย --Wap (พูดคุย) 09:26, 29 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 3.   เห็นด้วย --B20180 (พูดคุย) 12:21, 29 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 4.   เห็นด้วย Extension นี้น่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้ใหม่ที่เริ่มแก้ไขบทความเป็นอย่างยิ่ง --Nakare✝ 13:23, 29 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 5.   เห็นด้วย --奥虎 ボンド 15:00, 30 พฤษภาคม 2558 (ICT)
 6.   เห็นด้วย Azoma | พูดคุย 11:21, 1 มิถุนายน 2558 (ICT)
 7.   เห็นด้วย --bact' 18:34, 1 มิถุนายน 2558 (ICT)
 8.   เห็นด้วย --Nullzero (พูดคุย) 13:39, 3 มิถุนายน 2558 (ICT)
TWA

Wiki Loves Monuments 2015 in Thailand แก้