วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/23 พฤศจิกายน

23 พฤศจิกายน: วันขอบคุณแรงงานในญี่ปุ่น

เอดูอาร์ด เชวาร์ดนาดเซ

ดูเพิ่ม: 22 พฤศจิกายน23 พฤศจิกายน24 พฤศจิกายน