17 กันยายน:

กระสวยอวกาศเอ็นเตอร์ไพรซ์

ดูเพิ่ม: 16 กันยายน17 กันยายน18 กันยายน