วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/เมษายน

มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม

วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:03 น.

1 เมษายน: วันชาติในอิหร่าน (พ.ศ. 2519); วันเมษาหน้าโง่; วันข้าราชการพลเรือนในไทย

ตราสัญลักษณ์ธนาคารสำรองอินเดีย
ตราสัญลักษณ์ธนาคารสำรองอินเดีย

ดูเพิ่ม: 31 มีนาคม1 เมษายน2 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


2 เมษายน:

โฮราชิโอ เนลสัน
โฮราชิโอ เนลสัน

ดูเพิ่ม: 1 เมษายน2 เมษายน3 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


3 เมษายน:

จอร์จ มาร์แชลล์
จอร์จ มาร์แชลล์

ดูเพิ่ม: 2 เมษายน3 เมษายน4 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


4 เมษายน: วันเด็กในไต้หวันและฮ่องกง; วันภาพยนตร์แห่งชาติ

นโปเลียนที่ 2 พระชนมายุ 4 พรรษา
นโปเลียนที่ 2 พระชนมายุ 4 พรรษา

ดูเพิ่ม: 3 เมษายน4 เมษายน5 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


5 เมษายน: เทศกาลเช็งเม้งในปฏิทินจีน

ภาพวาดโพคาฮอนทัส
ภาพวาดโพคาฮอนทัส

ดูเพิ่ม: 4 เมษายน5 เมษายน6 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


6 เมษายน: วันจักรี

ดูเพิ่ม: 5 เมษายน6 เมษายน7 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


7 เมษายน: วันอนามัยโลก

เรือยามาโตะระเบิด
เรือยามาโตะระเบิด

ดูเพิ่ม: 6 เมษายน7 เมษายน8 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


8 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 7 เมษายน8 เมษายน9 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


9 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 8 เมษายน9 เมษายน10 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


10 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 9 เมษายน10 เมษายน11 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


11 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 10 เมษายน11 เมษายน12 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


12 เมษายน: คืนยูริ; วันนักบินอวกาศในรัสเซีย

ดูเพิ่ม: 11 เมษายน12 เมษายน13 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


13 เมษายน: วันมหาสงกรานต์

ดูเพิ่ม: 12 เมษายน13 เมษายน14 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


14 เมษายน:

ภาพวาดการลอบสังหารลินคอล์น
ภาพวาดการลอบสังหารลินคอล์น

ดูเพิ่ม: 13 เมษายน14 เมษายน15 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


15 เมษายน:

ภาพวาดการจมของอาร์เอ็มเอส ไททานิก โดย Willy Stöwer
ภาพวาดการจมของอาร์เอ็มเอส ไททานิก โดย Willy Stöwer

ดูเพิ่ม: 14 เมษายน15 เมษายน16 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


16 เมษายน:

ดร. อัลแบร์ท โฮฟมัน เมื่ออายุ 100 ปี
ดร. อัลแบร์ท โฮฟมัน เมื่ออายุ 100 ปี

ดูเพิ่ม: 15 เมษายน16 เมษายน17 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


17 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 16 เมษายน17 เมษายน18 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


18 เมษายน: วันเอกราชในซิมบับเว (พ.ศ. 2523)

ดูเพิ่ม: 17 เมษายน18 เมษายน19 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


19 เมษายน:

ทหารซึ่งให้ความร่วมมือกับทางการเยอรมันในการปราบปรามการลุกฮือในวอร์ซอเกตโต
ทหารซึ่งให้ความร่วมมือกับทางการเยอรมันในการปราบปรามการลุกฮือในวอร์ซอเกตโต

ดูเพิ่ม: 18 เมษายน19 เมษายน20 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


20 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 19 เมษายน20 เมษายน21 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


21 เมษายน: วันการ์ตีนีในอินโดนีเซีย

ดูเพิ่ม: 20 เมษายน21 เมษายน22 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


22 เมษายน: วันคุ้มครองโลก

ดูเพิ่ม: 21 เมษายน22 เมษายน23 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


23 เมษายน: วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล; วันเด็กในตุรกี

ดูเพิ่ม: 22 เมษายน23 เมษายน24 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


24 เมษายน: วันระลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์มีเนีย; วันสาธารณรัฐในแกมเบีย (พ.ศ. 2513)

ดูเพิ่ม: 23 เมษายน24 เมษายน25 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


25 เมษายน: วันแอนแซกในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โครงสร้างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ
โครงสร้างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ

ดูเพิ่ม: 24 เมษายน25 เมษายน26 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


26 เมษายน:

ดูเพิ่ม: 25 เมษายน26 เมษายน27 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


27 เมษายน: วันเอกราชในโตโก (พ.ศ. 2503) และเซียร์ราลีโอน (พ.ศ. 2504), วันเสรีภาพในแอฟริกาใต้

ดูเพิ่ม: 26 เมษายน27 เมษายน28 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


28 เมษายน: วันนริศในไทย, วันรำลึกแรงงานสากล

ดูเพิ่ม: 27 เมษายน28 เมษายน29 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


29 เมษายน: วันเต้นรำสากล; วันโชวะในญี่ปุ่น

ประตูเก่ามหาวิทยาลัยชิงหฺวา
ประตูเก่ามหาวิทยาลัยชิงหฺวา

ดูเพิ่ม: 28 เมษายน29 เมษายน30 เมษายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


30 เมษายน: คืนวัลพูร์กิสในหลายประเทศทวีปยุโรป; วันรวมชาติในเวียดนาม

ดูเพิ่ม: 29 เมษายน30 เมษายน1 พฤษภาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม