วิกิพีเดีย:วันนี้ในอดีต/สิงหาคม

มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม

วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14:27 น.

1 สิงหาคม: วันชาติในสวิตเซอร์แลนด์

Priestley color.jpg

ดูเพิ่ม: 31 กรกฎาคม1 สิงหาคม2 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


2 สิงหาคม:

Tower subway carriage.jpg

ดูเพิ่ม: 1 สิงหาคม2 สิงหาคม3 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


3 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในไนเจอร์ (พ.ศ. 2503); วันธงในเวเนซุเอลา

Mahmoud Ahmadinejad 2012.jpg

ดูเพิ่ม: 2 สิงหาคม3 สิงหาคม4 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


4 สิงหาคม: วันรัฐธรรมนูญในหมู่เกาะคุก (พ.ศ. 2508)

Mount Asama.JPG

ดูเพิ่ม: 3 สิงหาคม4 สิงหาคม5 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


5 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในบูร์กินาฟาโซ (พ.ศ. 2503)

Guangwudi-Image3.jpg

ดูเพิ่ม: 4 สิงหาคม5 สิงหาคม6 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


6 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในจาเมกา (พ.ศ. 2505) และโบลิเวีย (พ.ศ. 2368)

ชิ้นส่วนอุกกาบาต เอแอลเอช 84001
ชิ้นส่วนอุกกาบาต เอแอลเอช 84001

ดูเพิ่ม: 5 สิงหาคม6 สิงหาคม7 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


7 สิงหาคม: วันเอกราชในโกตดิวัวร์ (พ.ศ. 2503); วันรพีในไทย

Peace Bridge.jpg

ดูเพิ่ม: 6 สิงหาคม7 สิงหาคม8 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


8 สิงหาคม: วันพ่อในไต้หวัน

ASEAN Embleme.png

ดูเพิ่ม: 7 สิงหาคม8 สิงหาคม9 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


9 สิงหาคม: วันชาติในสิงคโปร์ (พ.ศ. 2508); วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก

ดูเพิ่ม: 8 สิงหาคม9 สิงหาคม10 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


10 สิงหาคม: วันเอกราชในเอกวาดอร์ (พ.ศ. 2352)

ธรรมนูญ เทียนเงิน.jpg

ดูเพิ่ม: 9 สิงหาคม10 สิงหาคม11 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


11 สิงหาคม: วันเอกราชในชาด (พ.ศ. 2503)

King Hussein in uniform in 1953.jpg

ดูเพิ่ม: 10 สิงหาคม11 สิงหาคม12 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


12 สิงหาคม: วันแม่แห่งชาติในไทย

ภาพถ่ายลงสีของตัวควากกา ถ่าย ณ สวนสัตว์ในลอนดอน
ภาพถ่ายลงสีของตัวควากกา ถ่าย ณ สวนสัตว์ในลอนดอน

ดูเพิ่ม: 11 สิงหาคม12 สิงหาคม13 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


13 สิงหาคม: วันเอกราชในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (พ.ศ. 2503)

Berlin-wall.jpg

ดูเพิ่ม: 12 สิงหาคม13 สิงหาคม14 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


14 สิงหาคม: วันเอกราชในปากีสถาน (พ.ศ. 2490)

มุมมองทิศใต้ของอาสนวิหารโคโลญ
มุมมองทิศใต้ของอาสนวิหารโคโลญ

ดูเพิ่ม: 13 สิงหาคม14 สิงหาคม15 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


15 สิงหาคม: วันเอกราชในอินเดีย (พ.ศ. 2490)

Wow signal.jpg

ดูเพิ่ม: 14 สิงหาคม15 สิงหาคม16 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


16 สิงหาคม: วันเอกราชในประเทศไซปรัส (พ.ศ. 2503); วันสันติภาพไทย; วัยเด็กในปารากวัย

Elvis Presley 1970.jpg

ดูเพิ่ม: 15 สิงหาคม16 สิงหาคม17 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


17 สิงหาคม: วันเอกราชในอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2488) และกาบอง (พ.ศ. 2512)

Animal Farm - 1st edition.jpg

ดูเพิ่ม: 16 สิงหาคม17 สิงหาคม18 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


18 สิงหาคม: วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในไทย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะทูตต่างประเทศสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมคณะทูตต่างประเทศสังเกตการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411

ดูเพิ่ม: 17 สิงหาคม18 สิงหาคม19 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


19 สิงหาคม: วันเอกราชในอัฟกานิสถาน (พ.ศ. 2462)

Ho Chi Minh 1946.jpg

ดูเพิ่ม: 18 สิงหาคม19 สิงหาคม20 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


20 สิงหาคม: วันนักบุญอิชต์วานในฮังการี

Voyager.jpg

ดูเพิ่ม: 19 สิงหาคม20 สิงหาคม21 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


21 สิงหาคม:

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg

ดูเพิ่ม: 20 สิงหาคม21 สิงหาคม22 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


22 สิงหาคม:

Henry Dunant-young.jpg

ดูเพิ่ม: 21 สิงหาคม22 สิงหาคม23 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


23 สิงหาคม: วันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล

ภาพถ่ายของโลกภาพแรก ถ่ายโดยลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1 ขณะโคจรอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์
ภาพถ่ายของโลกภาพแรก ถ่ายโดยลูนาร์ออร์บิเตอร์ 1 ขณะโคจรอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์

ดูเพิ่ม: 22 สิงหาคม23 สิงหาคม24 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


24 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในยูเครน

NH-Pluto-color-NewHorizons-20150713.png

ดูเพิ่ม: 23 สิงหาคม24 สิงหาคม25 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


25 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในอุรุกวัย

Justus Sustermans - Portrait of Galileo Galilei, 1636.jpg

ดูเพิ่ม: 24 สิงหาคม25 สิงหาคม26 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


26 สิงหาคม:

Krakatoa eruption lithograph.jpg

ดูเพิ่ม: 25 สิงหาคม26 สิงหาคม27 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


27 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในมอลโดวา (พ.ศ. 2534)

อาคารที่ถูกทำลายจากผลของสงครามอังกฤษ-แซนซิบาร์
อาคารที่ถูกทำลายจากผลของสงครามอังกฤษ-แซนซิบาร์

ดูเพิ่ม: 26 สิงหาคม27 สิงหาคม28 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


28 สิงหาคม:

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ขณะกล่าวสุนทรพจน์ "ผมมีฝัน"
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ขณะกล่าวสุนทรพจน์ "ผมมีฝัน"

ดูเพิ่ม: 27 สิงหาคม28 สิงหาคม29 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


29 สิงหาคม:

Hurricane Katrina August 28 2005 NASA.jpg

ดูเพิ่ม: 28 สิงหาคม29 สิงหาคม30 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


30 สิงหาคม: วันเอกราชในตาตาร์สถาน (พ.ศ. 2533) และอาเซอร์ไบจาน (พ.ศ. 2534)

118348main 1333-m.jpg

ดูเพิ่ม: 29 สิงหาคม30 สิงหาคม31 สิงหาคม

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


31 สิงหาคม: วันประกาศเอกราชในมาเลเซีย (พ.ศ. 2500) ตรินิแดดและโตเบโก (พ.ศ. 2505) และคีร์กีซสถาน (พ.ศ. 2534)

ภาพการ์ตูนในนิตยสารพุก พ.ศ. 2431 เป็นภาพของแจ็กเดอะริปเปอร์ขณะกำลังเดินอยู่ในเงามืดของไวท์แชเปิล
ภาพการ์ตูนในนิตยสารพุก พ.ศ. 2431 เป็นภาพของแจ็กเดอะริปเปอร์ขณะกำลังเดินอยู่ในเงามืดของไวท์แชเปิล

ดูเพิ่ม: 30 สิงหาคม31 สิงหาคม1 กันยายน

ดู - อภิปราย - แก้ไข - ประวัติ


มกราคม - กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม - กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม