วิกิพีเดีย:บทความหมายถึงอะไร

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:บทความ)
โครงสร้างข้อมูลวิกิพีเดีย
เนมสเปซหัวเรื่อง เนมสเปซคุย
0 (หลัก/บทความ) พูดคุย 1
2 ผู้ใช้ คุยกับผู้ใช้ 3
4 วิกิพีเดีย คุยเรื่องวิกิพีเดีย 5
6 ไฟล์ คุยเรื่องไฟล์ 7
8 มีเดียวิกิ คุยเรื่องมีเดียวิกิ 9
10 แม่แบบ คุยเรื่องแม่แบบ 11
12 วิธีใช้ คุยเรื่องวิธีใช้ 13
14 หมวดหมู่ คุยเรื่องหมวดหมู่ 15
100 สถานีย่อย คุยเรื่องสถานีย่อย 101
108 หนังสือ คุยเรื่องหนังสือ 109
118 ฉบับร่าง คุยเรื่องฉบับร่าง 119
828 มอดูล คุยเรื่องมอดูล 829
2300 2301
2302 2303
-1 พิเศษ
-2 สื่อ

บทความ ของวิกิพีเดีย หมายถึง หน้าหนึ่งหน้า ที่มีข้อมูล รายชื่อ ตาราง หรือแผนภูมิ ทั้งนี้ ที่มีเนื้อหาเป็นสารานุกรม

หน้าบทความ จะมี คำว่า "บทความ" อยู่ซ้ายบน ซึ่งจะไม่รวมใน หน้าพิเศษ หรือ หน้าเปลี่ยนทาง

ชนิดของบทความ

แก้

หน้าบทความ จะไม่นับรวมหน้าที่มีชื่อพิเศษนำหน้า ดังนี้

  • ชื่อพิเศษ วิกิพีเดีย (และ Wikipedia) เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการของวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง วิกิพีเดีย:ศาลาประชาคม และหน้าอภิปราย คือ วิกิพีเดีย:สภากาแฟ); (เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ namespace "วิกิพีเดีย" นั้น ถูกนับเป็นบทความ ไม่ถือเป็นหน้าพิเศษ)
  • ชื่อพิเศษ พูดคุย เป็นหน้าสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับหน้านั้น ๆ (ยกตัวอย่าง พูดคุย:หน้าหลัก)
  • ชื่อพิเศษ พิเศษ เป็นหน้าที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ ไม่สามารถแก้ไขตามต้องการได้ (เช่น พิเศษ:Allpages)
  • ชื่อพิเศษ ผู้ใช้ (และ User) เป็นหน้าของผู้เขียนวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง ผู้ใช้:นายวิกิพีเดีย)
  • ชื่อพิเศษ ภาพ (และ ไฟล์ , File ,Image) เป็นหน้าของรูปภาพที่ถูกอัปโหลดขึ้นมา (ยกตัวอย่าง ไฟล์:Wikipedia-logo-th.png)

จำนวนบทความ

แก้

จำนวนบทความนับจาก จำนวนบทความทั้งหมด หักลบด้วยจำนวนหน้าพิเศษ (หน้าผู้ใช้ หน้าพูดคุย หน้าวิกิพีเดีย ฯลฯ) และหักลบด้วยบทความที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงไปหาบทความอื่น ซึ่งจะได้เท่ากับจำนวนบทความทั้งหมด 165,011 บทความในวิกิพีเดียภาษาไทย

เนมสเปซ

แก้

"บทความ" อยู่ใน เนมสเปซหลัก ของหน้าวิกิพีเดีย (เรียกอีกอย่างว่า "บทความหลัก)

เนมสเปซหลัก, เนมสเปซบทความ หรือ เมนสเปซ คือ เนมสเปซของวิกิพีเดียที่มีสารานุกรมที่เหมาะสม นั่นคือ ที่ซึ่งมีบทความวิกิพีเดียเผยแพร่อยู่ "ในขณะนั้น" ซึ่งตรงข้ามกับหน้ากระบะทราย

เนมสเปซหลักเป็นเนมสเปซเริ่มต้นและไม่ใช้คำนำหน้าชื่อหน้าบทความ ซึ่งแตกต่างจากเนมสเปซอื่น ๆ ที่ชื่อเพจจะนำหน้าด้วยตัวบ่งชี้ของเนมสเปซเฉพาะของเพจนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น หน้าผู้ใช้ทั้งหมด นำหน้าด้วย "ผู้ใช้:" หน้าพูดคุยกับพวกเขา นำหน้าด้วย "คุยกับผู้ใช้:" แม่แบบ นำหน้าด้วย "แม่แบบ:" และประเภทต่าง ๆ ภายใน หน้าการดูแลระบบโดย "วิกิพีเดีย:" (เช่นหน้านี้) ดังนั้น หน้าใด ๆ ที่สร้าง โดยไม่มี คำนำหน้าดังกล่าว จะถูกวางไว้ในเนมสเปซของบทความโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่ม

แก้