วิกิพีเดีย:คำแนะนำสำหรับบทความที่เสี่ยงต่อกฎหมายความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์

ในวิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นหลักการก่อตั้งข้อหนึ่ง วิกิพีเดียไม่ใช่กระบอกเสียงของราชการหรือองค์การใด ๆ จึงไม่มีพันธะว่าจะต้องเก็บหรือลบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ดูแลระบบย่อมไม่จัดการเนื้อหาที่เป็นไปตามระเบียบปกติของวิกิพีเดีย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันเกิดกรณีที่มีการคุกคามสมาชิกวิกิพีเดียอันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในบทความที่หัวเรื่องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ จึงก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสมาชิกในกรณีที่มีส่วนร่วมในบทความทำนองดังกล่าว

คำแนะนำแก้ไข

  1. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเคยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนวิกิพีเดีย ท่านสามารถขอผู้ดูแลระบบให้ลบรุ่นแก้ไขในปูม (แต่ผู้ดูแลระบบจะยังเห็นได้) หรือขอให้ผู้ควบคุมประวัติลบประวัติ (ซึ่งแม้แต่ผู้ดูแลระบบจะไม่เห็น)
  2. ใช้ชื่อผู้ใช้นิรนาม ซึ่งไม่ควรซ้ำกับชื่อนิรนามที่ใช้ที่อื่น ซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ติดต่อ
  3. ท่านสามารถเลือกใช้อีกบัญชีหนึ่งแก้ไขบทความดังกล่าวโดยเฉพาะแยกกับบัญชีหลัก การกระทำดังนี้ไม่ถือว่าขัดต่อนโยบายว่าด้วยหุ่นเชิด ตราบใดที่ไม่ใช้บัญชีดังกล่าวขัดต่อข้อห้าม
  4. ไม่ควรใช้ไอพีแก้ไข
  5. ควรแก้ไขโดยสอดแทรกเนื้อหาที่เสี่ยงต่อการตีความว่าผิดกฎหมายความผิดต่อพระมหากษัตริย์ในส่วนต่าง ๆ ของบทความ ไม่ควรรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วจั่วหัวข้อดังกล่าวชัดเจน