วิกิพีเดีย:ขอความเห็น

แม้วิกิพีเดียจะมีการปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องมากที่สุด แต่เนื่องจากมันมีขนาดใหญ่ ทำให้บางครั้งไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การขอความคิดเห็นจากผู้อื่นในเรื่องที่สงสัยสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทางหนึ่ง

ทุกคนสามารถเข้ามาที่หน้านี้เพื่อขอความคิดเห็นจากชาววิกิพีเดีย สำหรับการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งใน หน้าพูดคุย ของบทความหนึ่ง ๆ คุณเพียงนำข้อขัดแย้งดังกล่าวมาแจ้งไว้ที่นี่ เพื่อให้ชาววิกิพีเดียทราบและเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

  • การแก้ไขปัญหาจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากผู้แจ้งช่วยให้ความเห็นกับปัญหาของหัวข้ออื่น ๆ ด้วย
  • หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับบทความหนึ่ง ๆ หรือส่งผลกระทบต่อหลายบทความ ควรไปพูดคุยที่ศาลาชุมชนแทน

คำนำ แก้

เมื่อไรจึงจะขอความเห็น แก้

  • เมื่อคุณต้องการให้ชาววิกิพีเดียเพื่อเข้าไปชมที่หน้าหนึ่ง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพ หรือแก้ปัญหาและข้อขัดแย้ง

ขอความเห็นอย่างไร แก้

  • ง่าย ๆ เพียงเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าพูดคุยของบทความนั้น ๆ ที่ส่วน "หัวข้อที่มีปัญหา" ด้านล่าง พร้อมข้อความอธิบายพอสังเขป และลงวันที่
  • ไม่ต้องลงชื่อ ไม่ต้องลงรายละเอียดยาวนัก อย่าใช้หน้านี้แสดงความเห็น กรุณาแสดงความเห็นที่ลิงก์ปลายทาง
  • ในหน้าพูดคุยของบทความนั้น คุณอาจสรุปข้อขัดแย้งหรือปัญหาสั้น ๆ ไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการลงความเห็นก็ได้

หัวข้อที่มีปัญหา แก้

แจ้งหัวข้อที่นี่ ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างคนหลายคน และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เท่านั้น

  • ถ้าหน้าใดไม่มีความเห็นเกินกว่าหนึ่งเดือน อาจถูกลบลิงก์ออก เพื่อให้พื้นที่กับปัญหาอื่น ๆ
  • หากมีข้อสงสัย กรุณาถามผู้เกี่ยวข้องว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยัง
  • ดูรายชื่อบทความที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ Category:หน้าที่ต้องการความช่วยเหลือ

อย่าลืม! ไม่ต้องลงชื่อ และให้หัวข้อใหม่อยู่บนสุดเสมอ