วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/แต่งตั้ง

โดยพิจารณาว่าผู้สมัครทั้งหมดผ่านเกณฑ์การแต่งตั้ง รวมทั้งได้ระบุตนต่อมูลนิธิแล้ว เพื่อรับรองการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้คุณ Octahedron80, Tmd, B20180, Pongsak_ksm และ Taweetham ดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการเป็นวาระสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้าขอให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมแห่งอนุญาโตตุลาการ และอย่างมุมานะจนสะสางกรณีพิพาทสำเร็จ ตลอดจนไม่ขลาดต่ออุปสรรคทั้งปวง

ลงชื่อ
 1. --Horus | พูดคุย 23:04, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 2. --∫G′(∞)dx 23:07, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 3. --Sasakubo1717 23:51, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 4. --~phenoCALYPSE~ 09:32, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 5. --Poonyo 15:04, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 6. --Panyatham 15:06, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 7. --N.M. | พูดคุย 20:12, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 8. --Dora1999 (First) 21:54, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 9. --Mda 22:33, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 10. --Tinuviel | พูดคุย 23:06, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 11. --Robosorne
 12. --Yuktanan 12:49, 4 มกราคม 2555 (ICT)
 13. --Chale yan 16:30, 4 มกราคม 2555 (ICT)
 14. --Lerdsuwa 01:24, 5 มกราคม 2555 (ICT)
 15. --Pond101038 | 21:25, 7 มกราคม 2555 (ICT)
 16. --Pastman | 19:46, 8 มกราคม 2555 (ICT)
 17. --Saeng Petchchai 23:44, 9 มกราคม 2555 (ICT)
 18. ----DoLKuNG 20:20, 12 มกราคม 2555 (ICT)
 19. --PAHs 19:53, 13 มกราคม 2555 (ICT)
 20. --lux2545 18:25, 27 มกราคม 2555 (ICT)
 21. -- walkeremp 18:55, 19 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)