วิกิพีเดีย:การเขียนบทความเรื่องสถานีรถไฟ

บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิธีเขียนบทความเกี่ยวกับ สถานีรถไฟ สถานีชุมทาง ป้ายหยุดรถ และที่หยุดรถ ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และลดช่องว่างจากความต่างของเว็บเบราว์เซอร์ อันจะจะทำให้เห็นการแสดงผลที่ต่างกัน

สิ่งที่ควรจะมีในบทความเรื่องสถานีรถไฟ โดยหลักแล้วนอกเหนือจากชื่อสถานี ทั้งชื่อเต็ม และชื่อย่อ สำหรับชื่อย่อนั้น สามารถหาได้จากเว็บไซต์ฝ่ายการเดินรถ รฟท. ตามที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ หรือสังเกตจากตั๋วที่ซื้อ (หรือขอรับ) จากสถานีนั้น ๆ ในช่อง "สถานีขาย" หรือสังเกตจากป้ายสัญญาณไฟสี ซึ่งจะมีอักษร "ข/ง" และตามด้วยชื่อย่อสถานี ตัวอย่างเช่น สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช มีชื่อย่อเป็น ธำ.

นอกจากนี้ ควรระบุชนิดสถานีนั้นว่า เป็นสถานี (มีนายสถานีประจำ) หรือที่หยุดรถ (ไม่มีนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่ขายตั๋วโดยสาร เช่น ที่หยุดรถเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่หยุดรถยมราช) นอกจากนี้ หากเป็นสถานีชุมทาง ก็ให้ระบุว่า มีทางแยกออกไปสถานีใดบ้าง เช่น ชุมทางบ้านภาชี มีทางแยกออกไปที่สถานีหนองกวยในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถานีหนองวิวัฒน์ในเส้นทางสายเหนือ

หากมีข้อมูลทางเทคนิค เช่น จำนวนทางหลีก จำนวนทางประธานว่าเป็นทางเดี่ยว ทางคู่ หรือทางสาม ชนิดอาณัติสัญญาณว่าใช้ป้ายเขตสถานี หางปลา หรือไฟสี หมอนรองราง ใช้หมอนไม้หรือหมอนคอนกรีต ฯลฯ จะทำให้บทความดูน่าสนใจขึ้น สิ่งที่ไม่ควรจะขาดเลยไปจากบทความประเภทนี้ก็คือ ภาพสถานีรถไฟในส่วนที่สำคัญ ๆ

รูปแบบการเขียนขั้นพื้นฐานแก้ไข

ธนบุรี
Thonburi
กิโลเมตรที่ 0.87
บางกอกน้อย
Bangkok Noi
-0.87 กม.
จรัญสนิทวงศ์
Charan Sanitwong
+0.67 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันตก
 
สถานีรถไฟธนบุรี

ทำเป็นตาราง ดังนี้ (ตัวอย่างจากสถานีรถไฟธนบุรี)

{| style="float: right;"สร้างตารางให้อยู่ด้านขวา
| ใส่ป้ายสถานี ดูวิธีใช้ที่ วิกิพีเดีย:การใช้กลุ่มแม่แบบสถานีรถไฟ
|-
| ใส่รูปภาพประกอบ
|} ปิดตาราง

จากนั้นจึงใส่ข้อความตามปกติ

การเขียนตารางเวลารถไฟแก้ไข

การเขียนตารางเวลานั้น ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ลุมพินี}}
{{ช303|04:45}} (ขบวนรถชานเมืองที่ 303 ถึงสถานีลุมพินี เวลาตีสี่ สี่สิบห้านาที)
{{ด73|05:46}} (ขบวนรถด่วนที่ 73 ถึงสถานีลุมพินี เวลาตีสี่ สี่สิบห้านาที)
{{จบตารางเวลารถไฟ}}

ดูเพิ่มแก้ไข

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องแก้ไข


ตัวอย่างแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง ลุมพินี ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช303 กรุงเทพ 04.20 04:45 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ด73 กรุงเทพ 21.50 05:46 ศีขรภูมิ 05.50 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559[1]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า
  การเขียนบทความเรื่องสถานีรถไฟ เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน
  1. https://www.facebook.com/Thaitrainstory/photos/a.985444548250457.1073741857.617685891692993/985444711583774/?type=3&theater