วิกิพีเดียภาษาโอริยา

วิกิพีเดียภาษาโอริยา เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาโอริยา ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาโอริยามีบทความมากกว่า 8,636 บทความ (2015)

ภาพโลโกวิกิพีเดียภาษาโอริยา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข