วิกิพีเดียภาษาแบชเคียร์

วิกิพีเดียภาษาแบชเคียร์ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาแบชเคียร์ ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาแบชเคียร์มีบทความมากกว่า 33,816 บทความ (กุมภาพันธ์ 2558)

โลโกวิกิพีเดียภาษาแบชเคียร์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข