วิกิพีเดียภาษาเวลส์

วิกิพีเดียภาษาเวลส์ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาเวลส์ เริ่มสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาเวลส์มีบทความมากกว่า 11,000 บทความ (กันยายน 2550)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาเวลส์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข