วิกิพีเดียภาษาเคิร์ด

วิกิพีเดียภาษาเคิร์ด เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาเคิร์ด ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาเคิร์ดมีบทความมากกว่า 10,000 บทความ (กันยายน 2550)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาเคิร์ด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข