วิกิพีเดียภาษาฮินดี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วิกิพีเดียภาษาฮินดี เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาฮินดี เริ่มสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาฮินดีมีบทความมากกว่า 13,000 บทความ (กันยายน 2550)

Wikipedia-logo-hi.png

โลโก้แก้ไข

   
2548–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข