วิกิพีเดียภาษาอาหรับอียิปต์

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาอาหรับอียิปต์

วิกิพีเดียภาษาอาหรับอียิปต์ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาอาหรับ ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาทาจิกมีบทความมากกว่า 14,000 บทความ (ตุลาคม 2558)

โลโก้แก้ไข

   
2550–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข