วิกิพีเดียภาษามลายู

วิกิพีเดียภาษามลายู เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษามลายู เริ่มสร้างเมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษามลายูมีบทความมากกว่า 214,512 บทความ (เมษายน 2556)

โลโก้แก้ไข

   
2545–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข