วิกิพีเดียภาษามลยาฬัม

วิกิพีเดียภาษามลยาฬัม เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษามลยาฬัม เริ่มสร้างเมื่อ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษามลยาฬัมมีบทความมากกว่า 11,000 บทความ (ตุลาคม 2552)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษามลยาฬัม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข