วิกิพีเดียภาษาบัลแกเรีย

วิกิพีเดียภาษาบัลแกเรีย เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาบัลแกเรีย ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาบัลแกเรียมีบทความมากกว่า 50,000 บทความ (มกราคม 2551)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาบัลแกเรีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข