วิกิพีเดียภาษาบันยูมาซัน

วิกิพีเดียภาษาบันยูมาซัน เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาบันยูมาซัน ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาบันยูมาซันมีบทความมากกว่า 12,000 บทความ (2558)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาบันยูมาซัน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข