วิกิพีเดียภาษาบอสเนีย

วิกิพีเดียภาษาบอสเนีย เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาบอสเนีย ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาบอสเนียมีบทความมากกว่า 20,000 บทความ (กันยายน 2550)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาบอสเนีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข