วิกิพีเดียภาษาตาตาร์

รุ่นภาษาของสารานุกรมเสรี

วิกิพีเดียภาษาตาตาร์ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาตาตาร์ ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาตาตาร์มีบทความมากกว่า 66,000 บทความ (พ.ศ. 2558)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาตาตาร์

โลโก้แก้ไข

   
2548–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข