วิกิพีเดียภาษาคีร์กีซ

วิกิพีเดียภาษาคีร์กีซ เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาคีร์กีซ ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาคีร์กีซ มีบทความมากกว่า 48,000 บทความ (พฤศจิกายน 2558)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาคีร์กีซ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข