วาสิฎฐี เป็น นางเอกของนวนิยายอิงพุทธศาสนาเรื่อง กามนิต ซึ่งประพันธ์โดย คาร์ล อดอล์ฟ เจลเลอร์รุป นักประพันธ์ชาวเดนมาร์ก ที่ชื่อว่า Der Pilger Kamanita ซึ่งได้แปลไทยโดย เสฐียรโกเศศ–นาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2473

กระทรวงศึกษาธิการได้นำหนังสือเรื่องกามนิตเป็นหนังสืออ่านของนักเรียนชั้นมัธยม โดยได้ตัดตั้งแต่บทที่ 1 - 21 อันเป็นตอนพื้นดิน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น " วาสิฎฐี " ตามชื่อนางเอกของเรื่อง

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข