วารินทร์ ลิ้มศักดากุล

นายวารินทร์ ลิ้มศักดากุล (เกิด 16 กันยายน พ.ศ. 2495) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย[1] และเป็นนักธุรกิจชาวเชียงใหม่

วารินทร์ ลิ้มศักดากุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 กันยายน พ.ศ. 2495 (67 ปี)
คู่สมรส สุพรรณ ลิ้มศักดากุล

ประวัติแก้ไข

วารินทร์ ลิ้มศักดากุล เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของปรีชา กับคำนวณ ลิ้มศักดากุล มีพี่น้อง 5 คนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย[2]สมรสกับนางสุพรรณ ลิ้มศักดากุล (นามสกุลเดิม:ไพรัชกุล) บุตรสาวของนายชาญชัย ไพรัชกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มีบุตรธิดา 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

วารินทร์ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ใน พ.ศ. 2523 และ พ.ศ. 2528 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคกิจสังคม และดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วารินทร์ ลิ้มศักดากุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคกิจสังคม[3]

การทำงานแก้ไข

วารินทร์ ลิ้มศักดากุล ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเคมีเกษตร[4] อาทิ บริษัท ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร จำกัด บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด

นอกจากงานการเมือง และงานธุรกิจ นายวารินทร์ ยังมีบทบาทสำคัญในการบริจาคทรัพย์สินสร้างวัดปู่ฮ่อ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2548[5]

อ้างอิงแก้ไข