วานิช ไชยวรรณ (เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475) เป็นนักธุรกิจไทย, ประธานกิตติคุณ และอดีตประธานกรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ธนาคารไทยเครดิต

วานิช ไชยวรรณ

เกิด18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 (91 ปี)
ประเทศไทย
สัญชาติไทย
อาชีพประธาน
มีชื่อเสียงจากบริษัท ไทยประกันชีวิต, ธ.ไทยเครดิต
คู่สมรสนนทนา ไชยวรรณ
บุตร8

ชีวิตในวัยเด็ก แก้

วานิช เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475[1]

ประวัติ แก้

นาย วานิช ไชยวรรณ เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 นาย วานิชสมรสกับนนทนา ไชยวรรณ มี บุตร-ธิดา 8 คน อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร[1]

โดย นายไชย ไชยวรรณ บุตรชาย เป็นประธานกรรมการบริหาร [1]บมจ.ไทยประกันชีวิต นายวิญญู ไชยวรรณ บุตรชายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยเครดิต นางวรางค์ ไชยวรรณ บุตรีเป็นกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายวีรเวท ไชยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธนบดี ธนาคารไทยเครดิต

นาย วานิช ไชยวรรณเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ 60% ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้