วานิช โปตะวณิช

(เปลี่ยนทางจาก วาณิช โปตะวณิช)

วานิช โปตะวนิช นักดนตรี และวาทยกรชาวไทย และผู้อำนวยเพลงของวงซิมโฟนีกรุงเทพ มีลูกชายชื่อต๊อบ

ไฟล์:วานิช โปตะวนิช.jpg

ประวัติ แก้

วานิช โปตะวนิช นักทรัมเปต หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และวาทยกรประจำวง (Resident Conductor) วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และ วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร (Thai National Symphony Orchestra - TH NSO)

วานิช เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Rotterdam Conservatory ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า [1]เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทักษะการเล่นทรัมเป็ตให้กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย มศว ประสานมิตร เป็นต้น และเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ วงดุริยางค์ แห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยเพลงประจำ ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้