วัยแสบสาแหรกขาด เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติก-ดราม่า สร้างจากเค้าโครงเรื่องโดย ณัฐิยา ศิรกรวิไล เขียนบทโทรทัศน์โดย ณัฐิยา ศิรกรวิไล, กุศลิน เมฆวิภาต, ชญานิน, สายขิม, วาณี, กัลยาณมิตร กำกับการแสดงโดย ศุภณา ครุฑนาค นำแสดงโดย ธีรเดช เมธาวรายุทธ และ จิตตาภา แจ่มปฐม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงปี 2559 ต่อมามีการสร้างเป็นภาคต่อ วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ออกอากาศทางช่อง 3

ประเภทดราม่า
สร้างโดยบริษัท มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
เขียนโดยณัฐิยา ศิรกรวิไล
กำกับโดยศุภฌา ครุฑนาค
แสดงนำธีรเดช เมธาวรายุทธ
จิตตาภา แจ่มปฐม
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
ดูแลตัวเองไม่ไหว - แป้งโกะ จินตนัดดา
ดนตรีเปิดเหงา - ลิปตา Feat. สุวีระ บุญรอด
เหงา - สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ
ดนตรีปิดแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว - SIN
คนที่เธอไม่เคยภูมิใจ - ชาติ สุชาติ
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
จำนวนตอนภาค 1 : 15 ตอน
ภาค 2 : 21 ตอน
ภาค 3 : TBA ตอน
ความยาวตอน150 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
การออกอากาศแรก5 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 (ไลน์ทีวี)

โครงเรื่องแก้ไข

นักแสดงแก้ไข

บทบาท นักแสดง ฤดูกาล
1 2
ชวนากร เปี่ยมคุณ ธีรเดช เมธาวรายุทธ
ทรายทิพย์ เปี่ยมคุณ จิตตาภา แจ่มปฐม
นพลักษณ์ เปี่ยมคุณ ดวงตา ตุงคะมณี
สมภพ เปี่ยมคุณ ทูน หิรัญทรัพย์
น้ำทิพย์ ปรารถนา บรรจงสร้าง
สักทอง อนันต์ บุนนาค
ถวายชัย ชาโน แพมเบอร์เกอร์ รับเชิญ
ยอดยุทธ ศานติ สันติเวชชกุล
เป็นสุข สุปราณี เจริญผล
มงกุฎแก้ว ปฤสยา เจริญเนติศาสตร์ รับเชิญ
พีรดา มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
ฉัตร ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
เมษา ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา รับเชิญ
นวลสราญ เพชรดา เทียมเพ็ชร
ชัยภูมิ ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม
โชกุน ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ รับเชิญ
ดุจฤทัย คัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง รับเชิญ
ภูทอง โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว
ญาธิป วรินท์น่า ธรรมนิธิรัตน์
ตรีทิพย์ อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์
จักรินทร์ สราวุฒิ พุ่มทอง
อำนาจ ปริญญ์ วิกรานต์
พิทยา กษมา นิสสัยพันธ์
ครูสมาน นาคปลูก (ครูน้อย)
เปรมมิกา (ครูปาม) ธนิดา กาญจนวัฒน์
ดอกแค รตวรรณ ออมไธสง
แดนไท จักริน ภูริพัฒน์
ไอซ์ซิ่ง กรรวี แก้วกอ
เคน ณปรัชญ์ รัตนนิตย์
ปุ่น ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี รับเชิญ
เพื่อนของหวาย จีรวัฒน์ ยศสุพรรณพร
ป้องเกียรติ คมธรรมกุล ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
พรรณี จิตเที่ยงธรรม รัดเกล้า อามระดิษ
ชิชา อเนกอินทร์ ศรัณยา จำปาทิพย์
วิธารี เอื้อนันทวัฒน์ (วีหนึ่ง) ณิชภาลักษณ์ ทองคำ
จุลมาส เอื้อนันทวัฒน์ (คุณแม่ของวีหนึ่ง) จินตหรา สุขพัฒน์
ไวทิน เอื้อนันทวัฒน์ (คุณพ่อของวีหนึ่ง) เกรียงไกร อุณหะนันทน์
กิ่งแก้ว ชำนาญกิจ อาภาศิริ นิติพน
ไททัน ชำนาญกิจ กันตพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กายภัทร ศุภนันตกุล (ใบพัด) ชินพรรธน์ กิติชัยวรางค์กูร
กองพล เวียงวายุ ตระการ พันธุมเลิศรุจี
มหาสมุทร ชุมเหรียญทอง (บุ๊ค) ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
อลิน ชุมเหรียญทอง อริศรา วงษ์ชาลี
ปราบ ชุมเหรียญทอง วิทยา วสุไกรไพศาล
ไออุ่น เฉลิมชัยโกศล พลอย ศรนรินทร์
กวิตา เฉลิมชัยโกศล สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
เกริกฤทธิ์ เฉลิมชัยโกศล อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล
พีท ลักษณ์พงษ์ ธนพัชญ์ จันทศร
โมรากุล ลักษณ์พงษ์ มณีรัตน์ คำอ้วน
ธรรมชนะ ลักษณ์พงษ์ เศรษฐา ศิระฉายา
ครองพร ลักษณ์พงษ์ ดวงใจ หทัยกาญจน์
แหม่ม (แม่ของอันยา) ขวัญฤดี กลมกล่อม
อันยา ปาณิสรา ริกุลสุรกาน
ฆ้องวงศ์ ทัศน์พล วิวิธวรรธ์
คิมหันต์ แดนนี่ ลูเซียโน่
ปริญ ญาณกวี บุษราคัมวดี
ออม ณิชาพัชร์ จารุรัตนวารี
เต้ย ทรงฤทธิ์ ตียาภรณ์
แอนฟิลด์/แอนเน่ พงศธร ศรีปินตา
ภูภูมิ ธีธัต สุขอิ่ม
โอ๋เอ๋ ธิดารัตน์ ปรือทอง
เพลินเพลิน ธิดา เกื้อกูลพิทักษ์
คีย์ สุทินา เหล่าอำนวยชัย
แม่ของนวลสราญ พิศมัย วิไลศักดิ์ รับเชิญ
ครูชนัญ เพทาย พลอยมีค่า รับเชิญ
ครูนารี เบญจสิริ วัฒนา รับเชิญ
ครูราตรี วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ รับเชิญ รับเชิญ
ครูธวัช ศิวัช คูสกุลธรรม รับเชิญ รับเชิญ
ถวายพร (น้องสาวถวายชัย) อภัสริญญา แพมเบอร์เกอร์ รับเชิญ
คนรักคนใหม่ของฉัตร รชต ไตรโลกวิชัย รับเชิญ
ครูพลอย เนรัญญา วิวัฒน์ รับเชิญ
เจ๊บ๊วย วราพรรณ หงุ่ยตระกูล รับเชิญ
หนูจี หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ รับเชิญ
อีฟ พรรณราย สิงหทัต รับเชิญ
ใบพลู กีรติกา เจริญไชย รับเชิญ
ทรายทิพย์ (วัยเด็ก) ชนิกานต์ ตังกบดี รับเชิญ
ชวนากร (วัยเด็ก) เจษฎา พลสุจริต รับเชิญ
ครูอรไท วิยะดา อุมารินทร์ รับเชิญ
ลุงศร (พ่อสิงห์) กิตติพล เกศมณี รับเชิญ
พิณแก้ว ศุภนันตกุล (แม่ใบพัด) สุชาดา พูนพัฒนสุข รับเชิญ
ครูมิลัน พรรษชล สุปรีย์ รับเชิญ
จิตแพทย์ จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ รับเชิญ
เต๋า กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช รับเชิญ
ครูเบน ภิชาภัช มหาทิตยากุล รับเชิญ
หมอสันติ ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ รับเชิญ
ครูสุวัฒน์ พีระเดช เริงสำราญ รับเชิญ
ครู อภิษฐา ศรีสุพรรณ์ รับเชิญ
บุรุษพยาบาล วีรวุฒิ เข้มแข็ง รับเชิญ
เพื่อนอลิน ดุจชนก กิจไกรลาศ รับเชิญ
ครูพลศึกษา จตุพร หนูเนียม รับเชิญ
ครูสอนภาษาไทย สุนทรี โชติพันธ์ รับเชิญ
สายขิม (คุณแม่ฆ้องวงศ์) เจริญสุข นาคสวัสดิ์ รับเชิญ
ยามโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา ดรัณภพ สุริยาวงษ์ รับเชิญ
แม่วินวิน ปรียาภรณ์ ทองสมุทร รับเชิญ
พี่ขวัญ กิติโชค ปิ่นเกตุ รับเชิญ
ทนายความ วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร รับเชิญ
ครู มงคล วงศ์ทิพยวุธ รับเชิญ
ผู้ปกครอง วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน รับเชิญ
ผู้ปกครอง รชต สิงห์จันทร์ รับเชิญ
เพื่อนธรรมชนะ ชินธันย์ เธียรกิตติพงษ์ รับเชิญ
เฌอฟ้า ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ รับเชิญ
สิงห์ พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ รับเชิญ
แม่ภูภูมิ เบญจา สิงขรวัฒน์ รับเชิญ
ดู๋ดี๋ พิจักษณ์ เป้าสกุล รับเชิญ

การผลิตแก้ไข

การตอบรับแก้ไข

ทีนิวส์สังคม เขียนว่า เป็นละครที่สะท้อนปัญหาสังคมได้อย่างดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งให้นักจิตวิทยาในโรงเรียนจำนวน 20 เขต นำละครเรื่องดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา เริ่มจากปีการศึกษา 2559 โดยผลสำรวจความเห็นในโรงเรียนปทุมคงคา พบว่า ทั้งครูและนักเรียนต่างเห็นด้วยกับนโยบายนี้ ฝ่ายครูเห็นว่า นักจิตวิทยาจะช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้น ส่วนนักเรียนเห็นว่า นักจิตวิทยาจะทำให้มีช่องทางการปรึกษามากขึ้น จากเดิมที่ปรึกษากันเฉพาะในกลุ่มเพื่อน[1]

ซึ่งละครเรื่องนี้ทางผู้จัด เอิน ณิธิภัทร์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ในช่วงครอบครัวบันเทิงว่า มีแผนเตรียมจะทำละครภาค 2 ขึ้นมา และต่อมาก็ได้ทำภาค 2 ขึ้น โดยได้เปิดกล้องเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 และจะออกอากาศในปลายเดือนมีนาคม 2562[2]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

  • รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมไทย "รางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว" จากงานวันครอบครัวประจำปี 2559 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [3]
รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ [4]
ละครสะท้อนสังคมดีเด่น วัยแสบสาแหรกขาด ชนะ
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น วัยแสบสาแหรกขาด ชนะ
บทละครโทรทัศน์ดีเด่น ณัฐิยา ศิรกรวิไล เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 10 [5]
ละครโทรทัศน์แห่งปี วัยแสบสาแหรกขาด ชนะ
คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 14 [6]
บทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ณัฐิยา ศิรกรวิไล, กุศลิน เมฆวิภาค, ชญานิน, สายขิม, วาณี, กัลยาณมิตร ชนะ
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ศุภฌา ครุฑนาค เสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 [7]
บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ณัฐิยา ศิรกรวิไล, กุศลิน เมฆวิภาค, ชญานิน, สายขิม, วาณี, กัลยาณมิตร ชนะ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข