วันไว้อาลัยแห่งชาติ

วันไว้อาลัยแห่งชาติ (อังกฤษ: national day of mourning) เป็นวันซึ่งจัดขึ้นเพื่อไว้อาลัยหรือจัดกิจกรรมรำลึกโดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบพิธีด้วย วันไว้อาลัยแห่งชาติจะได้รับการประกาศจากรัฐบาลของชาตินั้น วันไว้อาลัยมักจะจัดขึ้นในโอกาสการเสียชีวิตหรืองานศพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากในประเทศหรือนอกประเทศ หรือวันครบรอบการเสียชีวิต