วันเวิลด์ (อังกฤษ: Oneworld) เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินลำดับ 3 ของโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมจำนวน 14 สายการบิน

ตราสัญลักษณ์ของ วันเวิลด์

ปัจจุบันเครือข่ายมีการให้บริการเที่ยวบินวันละกว่า 9,300 เที่ยวต่อวัน กว่า 870 จุดหมายปลายทาง ใน 146 ประเทศทั่วโลก

สายการบินที่เข้าร่วมแก้ไข

สายการบินสมาชิกแก้ไข

หมายเหตุ +: สายการบินผู้ร่วมก่อตั้ง

สมาชิกคอนเนคท์ติ้งแก้ไข

สมาชิกในอนาคตแก้ไข

สมาชิกที่ถูกระงับแก้ไข

สมาชิกในอดีตแก้ไข

หมายเหตุ +: สายการบินผู้ร่วมก่อตั้ง

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข