วันเวิลด์ (อังกฤษ: Oneworld) เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินลำดับ 3 ของโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ปัจจุบันมีสายการบินเข้าร่วมจำนวน 14 สายการบิน

ตราสัญลักษณ์ของ วันเวิลด์

ปัจจุบันเครือข่ายมีการให้บริการเที่ยวบินวันละกว่า 9,300 เที่ยวต่อวัน กว่า 870 จุดหมายปลายทาง ใน 146 ประเทศทั่วโลก

สายการบินที่เข้าร่วม แก้

สายการบินสมาชิก แก้

หมายเหตุ +: สายการบินผู้ร่วมก่อตั้ง

สมาชิกคอนเนคท์ติ้ง แก้

สมาชิกในอนาคต แก้

สมาชิกที่ถูกระงับ แก้

สมาชิกในอดีต แก้

หมายเหตุ +: สายการบินผู้ร่วมก่อตั้ง

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้