วันอีด

(เปลี่ยนทางจาก วันอีดุลอัฏฮา)

วันอีด อาจหมายถึง

  • อีดิลฟิฏร์ ภาษามลายูปัตตานีเรียก ฮารีรายอปอซอ มุสลิมภาคกลางเรียก วันอีดเล็ก จัดขึ้นในวันที่ 1 เดือนเชาวาล
  • อีดิลอัฎฮา ภาษามลายูปัตตานีเรียก ฮารีรายอฮัจยี มุสลิมภาคกลางเรียก วันอีดใหญ่ จัดขึ้นในวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์