วันอาทิตย์ใบลาน

วันอาทิตย์ใบลาน (คาทอลิก),[3] วันอาทิตย์ทางตาล (โปรเตสแตนต์)[4] หรือ วันอาทิตย์ใบปาล์ม (อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์) (อังกฤษ: Palm Sunday) เป็นวันสมโภชสำคัญวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก่อนอีสเตอร์ เป็นวันฉลองเหตุการณ์ที่ระบุบันทึกในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ (มาระโก 11:1 -11, มัทธิว 21:1 -11, ลูกา 19:28 , ยอห์น 12:12 -19) ในโอกาสที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมก่อนรับพระทรมาน โบสถ์คาทอลิกจะแจกใบลานที่ผูกกับกางเขนในโอกาสนี้ แต่ในบางท้องถิ่นที่ไม่มีใบปาล์มก็จะแจกใบไม้อย่างอื่นที่มีในท้องถิ่น ถ้าเช่นนั้นก็จะเรียกตามใบไม้ที่แจก เช่น "วันอาทิตย์ช่อยู" สำหรับที่ที่แจกช่อยูเป็นต้น หรือเรียกอย่างกว้าง ๆ ว่า "วันอาทิตย์กิ่งไม้" (Branch Sunday)

วันอาทิตย์ใบลาน
พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเลม (1320) วาดโดย ปีเอโตร โลเรนเซตตี: การขี่ลาเข้าเมืองแสดงถึงสันติมากกว่าราชาแห่งสงครามที่ขี่ม้ามา[1][2]
ความสำคัญเนื่องในโอกาสที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม
วันที่Moveable feast, วันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์
วันที่ในปี 2023
 • 2 เมษายน (ตะวันตก)
 • 9 เมษายน (ตะวันออก)
วันที่ในปี 2024
 • 24 มีนาคม (ตะวันตก)
 • 28 เมษายน (ตะวันออก)
วันที่ในปี 2025
 • 13 เมษายน (ตะวันตก)
 • 13 เมษายน (ตะวันออก)
วันที่ในปี 2026
 • 29 มีนาคม (ตะวันตก)
 • 5 เมษายน (ตะวันออก)
“พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเลม” ภาพวาดบนการ์ดไบเบิลสมัยต้นศตวรรษที่ 20

อ้างอิง

แก้
 1. Matthew 19–28 by William David Davies, Dale C. Allison 2004 ISBN 0-567-08375-6 page 120
 2. John 12–21 by John MacArthur 2008 ISBN 978-0-8024-0824-2 pages 17–18
 3. วันอาทิตย์ใบลาน เก็บถาวร 2011-05-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 4. วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ เก็บถาวร 2011-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, กรมการศาสนา

สมุดภาพ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ วันอาทิตย์ใบลาน