วันรัฐธรรมนูญ (เกาหลีใต้)

วันรัฐธรรมนูญ (제헌절) ในประเทศเกาหลีใต้ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2491 และยังตรงกับวันก่อตั้งราชวงศ์โชซ็อนอีกด้วย[1]

ภูมิหลังแก้ไข

 
ตามท้องถนนในกรุงโซลจะมีการประดับประดาธงชาติและแสงสีตลอดวันรัฐธรรมนูญ

ถึงแม้ว่าเกาหลีจะเป็นเอกราชจากญี่ปุ่นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 คาบสมุทรเกาหลีก็ตกอยู่ภายใต้ความตึงเครียดของสงครามเย็นระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกา ในปี 2491 ก็ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในฝั่งของเกาหลีใต้เพียงฝั่งเดียว การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างรัฐธรรมนูญและมีการตัดสินใจที่จะใช้ระบบประธานาธิบดีโดยระบบสภาเดี่ยว รัฐธรรมนูญก็ได้มีการลงมติและประกาศใช้โดยประธานาธิบดีอี ซึงมัน[2][3]

วันหยุดแก้ไข

วันรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดประจำชาติในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 โดยอาศัยอำนาจแห่ง กฎหมายวันหยุดประจำชาติ การเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการจะมีประธานาธิบดี ประธานรัฐสภา ประธานศาลสูงสุด และสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมและประชาชนก็จะแขวนธงชาติไว้เพื่อร่วมในการเฉลิมฉลอง โดยในวันนี้จะมีกิจกรรมพิเศษคือ มาราธอน ที่มักจะจัดขึ้นเป็นประจำ[4]

ตั้งแต่ปี 2551 วันรัฐธรรมนูญในประเทศเกาหลีใต้นั้นไม่ถือว่าเป็น"วันที่ไม่มีการทำงาน"ในหยุดนักขัตฤกษ์อีกต่อไป ตามการปรับโครงสร้างของกฎหมายในเรื่องชั่วโมงการทำงานของภาครัฐที่กำหนดการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ในวันหยุดประจำชาตินี้ก็ยังคงมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอยู่[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. (เกาหลี) Constitution Day (제헌절) เก็บถาวร 2011-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน at Encyclopedia of Korean Culture
  2. 2.0 2.1 (เกาหลี) Constitution Day (제헌절) at Doosan Encyclopedia
  3. (เกาหลี) Constitution Day (제헌절 เก็บถาวร 2011-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน at Britannica Korea
  4. (เกาหลี) A million walking together, Nanum News, 2009-09-03. Retrieved 2010-07-10.