วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีเนื้อที่ราว 14 ไร่ (6 เอเคอร์) ตั้งอยู่บริเวณกุสินารา อยู่ห่างจากสาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า ประมาณ 500 เมตรปัจจุบันมีพระราชรัตนรังษี เป็นประธานสงฆ์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
Watthaikusinara.jpg
พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งกาเซีย กุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระพุทธสยัมภูญาณ
เวลาทำการทุกวัน
จุดสนใจพระอุโบสถ พระเจดีย์
การถ่ายภาพอนุญาต
เว็บไซต์http://www.watthaikusinara-th.org

ประวัติเริ่มการสร้างวัดแก้ไข

 • ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดได้ที่ดินสร้างวัดจำนวน 14 ไร่
 • ผู้รับผิดชอบโครงการพระสุเมธาธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้มอบหมายให้ พระราชโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานดูแลการก่อสร้าง และมอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนศรัทธาคุณ (วีรยุทธ วีรยุทโธ Ph.D.) เป็นผู้ดูและรับผิดชอบโครงการ และคุณจุมพล โพธิศรีวิสุทธิกุล เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างวัดพร้อมพุทธบริษัทชาวไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตของวัดไทยแก้ไข

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพูทธเจ้า ประมาณ 500 เมตร และห่างจากมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ประมาณ 500 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

สิ่งก่อสร้างแก้ไข

 • พระอุโบสถ
 • พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา
 • อาคารรองรับผู้แสวงบุญชาวไทย มีจำนวน 2 หลัง ลักษณะ 2 ชั้น เพื่อเป็นที่พักของพุทธบริษัทชาวไทยที่เดินทางมานมัสการพุทธสังเวชนียสถาน แสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย
 • โรงพยาบาล

งานพระธรรมทูตแก้ไข

ได้ทำงานเชิงรุกและขยายการทำงาน ดังนี้

 1. สร้างวัดไทยสาวัตถี พ.ศ. 2548
 2. สร้างพุทธวิหารสาลวโนทยาน 960โสเนาลี ชายแดนอินเดีย-เนปาล พ.ศ. 2548 จัดสร้างเป็นศาลาพักข้างทางของผู้แสวงบุญ อยู่ห่างชายแดนอินเดีย-เนปาล 3 กม. ซึ่งจะมีทั้งห้องน้ำ ห้องสุขาที่ได้มาตรฐานถึง 32 ห้อง แยกเป็นสัดส่วน สำหรับพระสงฆ์ ชาย หญิง และผู้พิการ ที่จัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์ระหว่างเดินทาง และเป็นศาลาอเนกประสงค์รับประทานอาหาร ศาลาน้ำชากาแฟ คลินิกปฐมพยาบาล
 3. สร้างโรงพยาบาลเพื่อดูแลชาวพุทธไทย และชาวพุทธทั่วโลก รวมทั้งชาวอินเดีย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแด่ชาวพุทธที่มาไหว้พระแสวงบุญ รวมทั้งเพื่อสร้างมวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านท้องถิ่น
 4. จัดสร้างโรงเรียนเพื่อเยาวชนชาวอินเดีย ให้ได้รับการศึกษา คือ สร้างโรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 5. จัดอบรมพระธรรรมวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา คือ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมในอินเดีย ให้รักงานเผยแพร่ วัตถุประสงค์เพื่อสามารถนำพาพุทธบริษัทที่มาไหว้พระแสวงบุญที่อินเดียให้ได้เข้าใจซาบซึ้งในคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นำสวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา อธิบายธรรม พุทธประวัติ ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชาวพุทธไทยและต่างชาติได้ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ได้รับคำยกย่องและชื่นชมจากชาวพุทธไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการอบรม สามแห่งคือ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี
 6. มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณร แม่ชีและนักเรียนไทย ที่มาศึกษาในประเทศอินเดีย

การติดต่อที่พักสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยแก้ไข

 • ผู้แสวงบุญที่ประสงค์จะพักที่วัดไทยกุสินารา ต้องแจ้งให้ทางวัดทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข