วัดแค (จังหวัดสุพรรณบุรี)

วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดแค เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรี ในตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดแค
แผนที่
ที่ตั้งตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

จากการสันนิษฐานว่า วัดแคเป็นวัดที่อยู่ในสมัยอยุธยา เพราะมีชื่อปรากฏอยู่ในเสภา ขุนช้างขุนแผน สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสมัยอยุธยา ในราวสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) นอกจากนี้ยังมีหลักฐานโบราณวัตถุเช่น พระพุทธรูปในวิหารเก่า กรมการศาสนาระบุว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2034 ใน ขุนช้างขุนแผน มีการกล่าวถึง วัดแคอยู่หลายตอนด้วยกัน เป็นวัดที่ขุนแผนได้มาเรียนวิชาเสก ใบมะขามเป็นตัวต่อ–ตัวแตนกับสมภารคง ภายในวัดยังมีต้นมะขามยักษ์ ขนาดใหญ่ 9 คนโอบ หรือประมาณ 10 เมตร อายุกว่าร้อยปี มีความเชื่อว่าเป็นต้นเดียวกับที่สมภารคง ได้ใช้สอนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนให้สามเณรแก้วหรือขุนแผน

เมื่อครั้งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแคนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้สร้างเรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า คุ้มขุนแผน ไว้ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้น จังหวัดสุพรรณบุรี เสด็จประทับที่ท่าน้ำวัดแค เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน[1] พระองค์ได้ถวายตู้หนังสือไม้สักแด่ พระภิกษุคง

เสนาสนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แก้

ภายในวัดมีรอยพระพุทธบาทสี่รอยเนื้อสัมฤทธิ์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทำด้วยทองเหลืองกว้าง 1.40 เมตร ยาว 2.80 เมตร[2] ภายในรอยฝ่าพระบาทซ้อนกันถึง 4 ชั้น มีรูปภาพต่าง ๆ ภายใน เช่น พระในซุ้มเรือนแก้ว เต่า หงส์ ฯลฯ คล้ายแสดงเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติ พระพุทธรูปปางมารวิชัย จีวรลายดอกพิกุล สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ระฆังทองเหลือง หม้อต้มกรักเนื้อสัมฤทธิ์ รวมทั้งพระพุทธรูปใต้ต้นอชปาลนิโครธ ต้นไม้ในพุทธประวัติ ซึ่งเป็นต้นเดิมจากอินเดีย ที่พระปลัดสมัย พระจากวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพปลูกถวายไว้เมื่อ พ.ศ. 2508 และวิหารมหาอุดที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคล เป็นพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 109 นิ้ว สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา[3] ประชาชนยังนิยมมาขอโชคขอลาภกับพญาต่อยักษ์ และกุมารทอง ในศาลาแม่นางพิม อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดแค". เทศบาลตำบลรั้วใหญ่. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-02. สืบค้นเมื่อ 2021-06-02.
  2. "วัดแค". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "ไหว้พระ-สร้างกุศล วัดแค จ.สุพรรณบุรี". ข่าวสด.
  4. "ลอดท้องพญาต่อวัดแคเมืองสุพรรณ ตามรอยละครวันทอง ในวรรณคดี "ขุนช้างขุนแผน"". ไทยรัฐ.