วัดอุทัยธาราม

วัดในเขตห้วยขวาง

วัดอุทัยธาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร[1] ตั้งอยู่ริมถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ชาวบ้านเรียกว่า วัดบางกะปิ เนื่องจากอยู่ริมคลองบางกะปิ

วัดอุทัยธาราม
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูอุทัยธรรมานุกูล ดร. (สามารถ อิทฺธิญาโณ) เจ้าคณะเขตพญาไท
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สันนิษฐานว่าสร้างวัดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2310 มีเรื่องเล่าว่า พระยาอุทัยหนีทัพพม่ามาแล้วได้ฝังสมบัติมาไว้ที่เจดีย์ ซึ่งคาดว่าสร้างวัดและเจดีย์ช่วงนี้ ต่อมาปี พ.ศ. 2487 เจดีย์ถูกระเบิดทำลาย จึงได้พบโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระเครื่องเนื้อชินสนิมแดง พระยอดธง พระโคนสมอ พระพุทธรูปบูชา และพระบรมธาตุ กรมศิลปากรนำมาขึ้นทะเบียนไว้ จึงสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่พระยาอุทัยได้สร้างไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อวัด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2514

พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 15.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร หน้าบันแกะไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ซุ้มประตู หน้าต่าง ปูนปั้นลายพุดตานเครือเถาวัลย์ประดับด้วยเครื่องถ้วยจีน ประตูหน้าต่างแกะสลักเครือเถาวัลย์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรุปทองเหลืองสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 1.50 เมตร และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสัมฤทธิ์สิงห์หนึ่ง หน้าตักกว้าง 1 ศอก ส่วนวิหารมีขนาดเล็กกว่าอุโบสถ ไม้แกะสลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ซุ้มประตูทรงมงกุฎปั้นปูนประดับลวดลายเครือเถาวัลย์ ซุ้มประตูหน้าต่างปั้นปูนลายพุดตาน[2] มีกุฏิสงฆ์จำนวน 27 หลัง มีทั้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ และ อาคารไม้ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
 • พระอุปัชฌาย์ทอง
 • พระอธิการดี
 • พระอธิการแดง
 • พระโต (รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม)
 • เจ้าคณะหมวดอุย อินฺทโชติ
 • พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ (ชื่น อกมฺปโก)
 • พระมงคลสุนทร (ยอด มหาปญฺโญ)
 • พระครูอุทัยธรรมานุกูล ดร. (สามารถ อิทฺธิญาโณ)[3]

อ้างอิง

แก้
 1. "วัดอุทัยธาราม". พระสังฆาธิการ.
 2. "รายละเอียดที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี" (PDF).[ลิงก์เสีย]
 3. "พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ) | พระสังฆาธิการ". sangkhatikan.com (ภาษาอังกฤษ).