วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

วัดในจังหวัดสมุทรสาคร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ในหมู่ที่ 2 บ้านหลักสี่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สร้างขึ้นบนที่ดินของนางแจ่ม วาสุกรี ผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างวัด ในอดีตวัดมีเพียงกุฏิมุงด้วยจากหลังเดียว ต่อมาได้รับการถวายบ้านเก่าเป็นฝากระดาน ฝาขัดแตะ ทางวัดได้รื้อถอนมาปลูกเป็นกุฏิสงฆ์เพิ่มขึ้น ตั้งชื่อว่า วัดใหม่หลักสี่ ตามชื่อหลักแบ่งเขตคลอง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร" จนถึงปัจจุบัน[1]

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ที่ตั้งเลขที่ 17 หมู่ที่ 2 ทางหลวงชนบท สค.5052 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระมงคลพัฒนาภรณ์ (ดิเรก ปิติทานนฺโท)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันวัดมีพระอุโบสถถาวร มีศาลาการเปรียญหลังใหญ่ที่สุดในคลองดำเนินสะดวกจุคนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 คน มีศาลาท่าน้ำทรงไทย มีวิหารทรงไทยจัตุรมุข

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด คือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปโบราณสมัยอู่ทองเนื้อหินทรายแดงฉาบปูน ปางมารวิชัย มีพระพักตร์เอิบอิ่ม ยิ้มละไม เป็นพระพุทธรูปที่พบที่วัดร้างแห่งหนึ่งบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ตอนแรกอัญเชิญมาประดิษฐานยังวัดดอนมะโนรา ต่อมาปี พ.ศ. 2470 หลวงพ่อแฟง เจ้าอาวาสขณะนั้นได้อัญเชิญพระพุทธรูปโบราณดังกล่าวมาประดิษฐานในวิหาร ประชาชนมากราบไหว้ขอพรและปิดทองจนองค์หลวงพ่อหนานุ่มเป็นสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ โดยเฉพาะงานปิดทองประจำปีที่กำหนดจัดขึ้น แรม 3 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ยังมีการจัดงานพิธีแห่หลวงพ่อโตอีกด้วย[2]

นอกจากนั้น ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 108 แห่ง ตามโบราณราชประเพณี แหล่งน้ำจากในคลองดำเนินสะดวกบริเวณหน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำ 108 แห่งที่ใช้ในพิธีด้วย[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร.
  2. "วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2020-07-30.
  3. "สักการะ "หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ" ศักดิ์สิทธิ์เลื่องชื่อ ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแพ้ว". ผู้จัดการออนไลน์. 29 มีนาคม 2562.