วัดเหมิงเจี่ยหลงชาน (艋舺龍山寺) เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตวานหัว กรุงไทเป ไต้หวัน สร้างขึ้นโดยผู้ที่อพยพมาจากฝูเจียนในช่วงราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ. 1738 โดยสร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิมและม่าจ้อโป๋ และเป็นวัดมหายาน รวมถึงลัทธิเต๋า เช่นกัน ซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษของศาลเจ้าแบบไต้หวัน[1]

วัดเหมิงเจี่ยหลงซาน
艋舺龍山寺
บริเวณลานด้านหน้าวัดหลงซานในปี พ.ศ. 2566
ศาสนา
ศาสนาพุทธ, ศาสนาชาวบ้านจีน, ลัทธิเต๋า
เทพเทพเจ้าจีน โดยเฉพาะ เจ้าแม่กวนอิม, ม่าจ้อโป๋
ที่ตั้ง
ที่ตั้งสาธารณรัฐจีน เขตวานหัว ไทเป ไต้หวัน
สถาปัตยกรรม
เริ่มก่อตั้งค.ศ. 1738

วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากและขอพรสิ่งใดจะสมปรารถนา โดยเฉพาะพิธีผูกด้ายแดงกับเทพเฒ่าจันทราซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สมหวังเรื่องความรัก[2]

อ้างอิง

แก้