วัดสุทธิวาตวราราม

สำหรับวัดช่องลม ในความหมายอื่น ดูที่ วัดช่องลม

วัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลม ตั้งอยู่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่นกนางแอ่นเข้ามาทำรัง มีหลวงปู่แก้วเป็นพระที่ประชาชนให้ความเคารพ เป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนท่าฉลอม และทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2448

วัดสุทธิวาตวราราม
Thachalom8.jpg
ที่หยุดรถไฟท่าฉลอมบริเวณวัดช่องลม
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดช่องลม
ที่ตั้งถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายเถรวาท
พระประธานหลวงพ่อปู่หินแดง
พระอารามหลวงชั้นตรี
กิจกรรมนมัสการหลวงพ่อปู่หินแดง นมัสการพระราชสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว) และชมนกนางแอ่นทำรังภายในวิหาร นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระบรมรูป ร.5 และชมทัศนียภาพของปากแม่น้ำท่าจีน

ประวัติแก้ไข

วัดช่องลม พระอารามหลวงแห่งนี้นับเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครที่มีอายุเกือบ 200 ปี เป็นวัดที่พำนักของพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าอาวาสวัดช่องลม ในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่า "วัดท้ายบ้าน" เห็นจะเป็นวัดอยู่สุดหมู่บ้านจึงเรียกเช่นนั้น เพื่อความเหมาะสมในเวลาต่อมาจึงพากันเรียก "วัดช่องลม"

ชัยภูมิที่ตั้งของวัดช่องลมด้านหน้าวัดหันสู่ทิศใต้ตรงกับปากน้ำท่าจีนมองเห็นทัศนียภาพปากอ่าวไทย ส่วนทางด้านหลังวัดหันหลังสู่แม่น้ำท่าจีนเช่นกัน กล่าวคือวัดช่องลมตั้งตรงคอคอดปากแม่น้ำท่าจีน หากที่ดินมิได้เป็นที่ตั้งวัด และขาดการถมเสริมเติมต่อไว้เสมอ ๆ ก็น่าจะขาดออกและเปลี่ยนทางเดินของกระแสน้ำบริเวณปากน้ำท่าจีนใหม่ ตำบลท่าฉลอมอาจกลายเป็นเกาะหลุดออกจากแผ่นดินใหญ่ โดยผู้ดำริให้สร้างวัดคือ พระราชสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว)

คุณปู่และคุณย่าอ่วม แช่เล้า ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดช่องลม ที่แปลงนี้ตามสันนิฐานแล้วกว้างประมาณ 60 ไร่ ตามคำบอกเล่ากล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า นอกจากนั้นแล้ว หน้าโรงเรียนยังมีสนามฟุตบอลอีกหนึ่งสนาม โรงเรียนหลังนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งแรก ต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถหลังใหม่เพราะตลิ่งพังรุกเข้ามา แม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่นี้แล้วก็ยังไม่พ้นอันตราย เพราะภัยธรรมชาติรบกวนเช่นเคย จึงย้ายมาตั้งอยู่ข้างหลังวัดด้านเหนือเท่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่ตั้งวัดแปลงเก่าเหลืออยู่ประมาณ 5 ไร่ นอกนั้นพังลงน้ำหมดแล้ว เท่าที่เห็นอยู่เป็นที่ของนายเต๋าบิดาของนายบุญศรี นุตตาลัย และผู้ใหญ่จรูญ จันทร์ภักดี ซึ่งได้ถวายไว้มีเนื้อที่ 22 ไร่ 49 วา และต่อมานายบุญศรี นุตาลัย และผู้ใหญ่จรูญ จันทร์ภักดี ได้ร่วมกันถวายเพิ่มอีกแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 27 ไร่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2496 ที่ดินแปลงนี้ติดกับแม่น้ำท่าจีนด้านหลังวัดและติดกับทางรถไฟสายแม่กลอง รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 47 ไร่ 40 วา รวมทั้งของเก่าที่เหลืออยู่ 5 ไร่ รวมเป็น 52 ไร่ 40 วา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกวัดช่องลมเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2508 และถัดจากนั้นเป็นเวลาอีก 5 เดือนเต็ม ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชาย พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงทุกพระองค์ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดช่องลมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2508

สิ่งที่น่าสนใจแก้ไข

  • พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินท่าฉลอม และทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2448  
  • หลวงพ่อปู่หินแดง หรือ หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบอยุธยาตอนปลาย ทำด้วยศิลาแดงทั้งองค์ มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมี 6 นิ้ว จึงเรียกว่าพระ 11 นิ้ว 
  • พระราชสาครมุนี หรือ หลวงปู่แก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลมเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วผู้ศรัทธาทั้งหลายได้นำสังขารของท่านไว้ในโลงทองพร้อมทั้งหล่อรูปเหมือนของท่านในท่านั่งสมาธิ ประดิษฐานไว้ภายในวิหาร
  • นกนางแอ่น จำนวนมากมาอาศัยทำรังภายในวิหารพระเทพสาครมุนี
  • พระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°31′50″N 100°15′49″E / 13.530509°N 100.263626°E / 13.530509; 100.263626