วัดลาดกระบัง

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดลาดกระบัง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ 50 ไร่ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 142 ไร่ ทางทิศใต้ติดต่อกับคลองประเวศน์

วัดลาดกระบัง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดลาดกระบัง, วัดสาม
ที่ตั้งแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูธรรมธรกิตติ อาภากโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดลาดกระบัง เดิมเรียกว่า วัดสาม สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2419 เดิมที่ตั้งวัดเป็นทุ่งนากว้าง โดยมีนายน้อย หมื่นราษฎร์ และนางอ่วม หมื่นราษฎร์ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด พร้อมกับบุตรหลานได้ร่วมกันถวายที่ดินข้างเคียงและช่วยกันสร้างวัดนี้ โดยมีพระครูเมตตาวิหารี (หลวงพ่อสาย)เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมานายจ่าง พูนพิพัฒน์และบุตรหลานได้ช่วยกันปฏิสังขรณ์วัดสืบต่อกันมา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2432 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537[1] ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2463 และได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมในที่ดินวัดเนื้อที่ 20 ไร่

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร มีกำแพงวิหารคดรอบอุโบสถ กุฏิสงฆ์จำนวน 18 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารเรือนไทยโบราณ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ โรงครัว ศาลาบำเพ็ญบุญ 2 หลัง ศาลาปริยัติธรรม ศาลาท่าน้ำ 4 หลัง ฌาปนสถาน มณฑปพระพุทธบาทจำลอง พระปรางค์ 4 องค์ และวิหารซึ่งภายในประดิษฐาน หลวงพ่อขาว หรือ พระพุทธปุสโยภาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2451 หน้าตักกว้าง 6 เมตร[2] เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ทรงปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐพอกปูนทาสีขาวทั้งองค์[3]

อ้างอิง แก้

  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2021-02-19.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 247–248.
  3. "พระพุทธรูปขาววัดลาดกระบัง". ไทยตำบล. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-30. สืบค้นเมื่อ 2021-02-19.