วัดพุทธปทีป

(เปลี่ยนทางจาก วัดพุทธประทีป)

วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นวัดไทยในต่างประเทศ ตั้งอยู่ในเมืองวิมเบิลทัน ลอนดอน สหราชอาณาจักร ถือเป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างในสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2507 งบประมาณการก่อสร้างราว 40 ล้านบาท ถือเป็นพระอุโบสถไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปและกลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยในสหราชอาณาจักร รวมทั้งเปิดต้อนรับผู้มาเยือนต่างศาสนาที่ต้องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของไทย[1]

วัดพุทธปทีป
Buddhapadipa Temple, Calonne Road, Wimbledon. - geograph.org.uk - 19647.jpg
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อวัดพุทธปทีป, วัดพุทธประทีป, วัดไทยในลอนดอน
ที่ตั้ง14 ถนนแคโลนน์ (Calonne Road) วิมเบิลดัน (Wimbledon) ลอนดอน สหราชอาณาจักร
ประเภทวัดไทยในต่างประเทศ
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เว็บไซต์เว็บภาษาไทย
เว็บภาษาอังกฤษ 

วัดแห่งนี้เริ่มจากการที่ พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙) และ พระมหาวิจิตร ติสฺสทตฺโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปทำการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ณ พุทธวิหารแฮมสเตท (Hampstead Buddhist Vihara) กรุงลอนดอน โดยสังฆสมาคมแห่งประเทศอังกฤษ ส่งผลให้เป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาสายปฏิบัติได้ประดิษฐานในทวีปยุโรป ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน จึงได้มีการประชุมกลุ่มชาวไทยและนักเรียนไทยในกรุงลอนดอนถึงเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยในประเทศอังกฤษซึ่งมีมติให้ตั้งวัดไทยขึ้นที่กรุงลอนดอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย[2]

ด้วยพระอุโบสถทรงไทยซึ่งเป็นหลังแรกในทวีปยุโรป ลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขแบบกึ่งตรีมุขตามอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีห้องใต้ดินเป็นโถงห้องสมุดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งพระอุโบสถนั้นออกแบบโดยนายประเวศ ลิมปรังษี ภายในพระอุโบสถประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยร่วมสร้างขึ้น ได้แก่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, สมภพ บุตรราช และ ปาง ชินสาย

วัดแห่งนี้เคยปรากฏในรายการ ดิ เอ็ฟ เวอร์ด (The F Word) ซึ่งเชฟกอร์ดอน แรมซีย์ เดินทางมาเข้าชมการประกอบอาหารไทยและทดลองทำอาหารไทยถวายเพลพระสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2554[3]

อ้างอิงแก้ไข